BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gosik Blanka (Uniwersytet Łódzki), Piech Maria (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Łódzki szlak konny jako przykład markowego produktu turystycznego województwa łódzkiego
Łódź Horse Trail As A Branded Tourist Product Of Łódź Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 67-81, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Marka produktu
Tourist product, Product brand
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania turystyką konną, czemu sprzyjają zarówno bogate walory krajoznawczo-przyrodnicze kraju, jak również rozwinięta infrastruktura z licznymi ośrodkami jeździeckimi, stadninami oraz gospodarstwami agroturystycznymi. Renesans, jaki przeżywa turystyka konna, znajduje wyraz w statystyce - ponad sześciokrotny wzrost uczestników wycieczek jeździeckich notowany w latach 2000-2009 (tabela 1). Turystyka konna zyskuje z roku na rok coraz więcej zwolenników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie turystów tworzone są nowe szlaki konne przez PTTK, nadleśnictwa oraz władze lokalne i powstają coraz nowocześniejsze ośrodki jeździeckie.(abstrakt oryginalny)

Łódź region has a great potential to be developed into a horse tourism. There are a lot of cultural and historical sites and also unique attractions in the centre of Poland. Horse riding is a new idea within tourist development in Łódź Voivodship. Łódź Horse Trail is the unique tourism product. It is the longest (above 1800 km), the safest and best marked horse track in Poland. The trail leads through wooded areas with open pastureland, river valleys and protected areas. It includes 7 landscape parks and about 30 reserves. Horse riding is a big impulse for rural tourist development and agrotourism in this region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Chodkiewicz, E. Drabek, Organizacja szlaków konnych i animacja rekreacji jeździeckiej jako elementy promocji lasów państwowych, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej" 2009, z. 4, s. 292.
 2. M. Józefczyk, Najpiękniejsze szlaki konne w Polsce, Carta Blanca, Warszawa 2010, s. 19.
 3. A. Stasiak, Produkt turystyczny - szlak, "Turystyka i Hotelarstwo" 2006, nr 10, s. 9.
 4. Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski ROT Woj. Łódzkiego, Łódź 2010, s. 22.
 5. A.M. Rohrscheidt, Szlaki tematyczne, Proksenia, Kraków 2009.
 6. J. Styperek, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2002
 7. Słownik Języka Polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1981, s. 417.
 8. Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, PTTK, Warszawa 2007, s. 4.
 9. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, realizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 143.
 10. M. Koter, S. Liszewski, A. Suliborski, Łódź i region Polski środkowej. Podręcznik wie-dzy o regionie dla licealistów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000, s. 50.
 11. Regiony Polski, GUS, Warszawa 2009, s. 4.
 12. Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2010.
 13. P. Wandachowicz, Turystyka w siodle - Infrastruktura innowacyjnego i  unikatowego produktu turystycznego, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej" 2010, z. 1, s. 227.
 14. E. Hoć, S. Długosz, Prognoza oddziaływania na obszary Natura 2000 projektu "Turysty-ka w siodle, infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2010.
 15. www.wsiodele.lodz.pl, wrzesień 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu