BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jezynach Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jarosz Kamil (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Trędowska Grażyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Promocja produktu turystycznego Sztolnie Walimskie
Promotion Of The Tourism Product "SZTOLNIE WALIMSKIE"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 95-106, rys.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt turystyczny
Tourism, Tourist product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Góry Sowie są jednym z najbogatszych w historię i niezwykle atrakcyjnych obszarów województwa dolnośląskiego. Na terenie tego regionu występu-ją unikatowe na skalę kraju atrakcje turystyczne, jakimi są podziemne obiekty z czasu II wojny światowej, znane jako kompleks "Riese". Zanim podziemne kompleksy stały się bezpieczną i dostępną dla turystów atrakcją minęło prawie 50 lat, w trakcie których obiekty te pozostawały zapomniane i popadały w ruinę. W roku 1996 pierwszy z obiektów, znany dziś jako Sztolnie Walimskie, został otwarty dla turystów. Ogromne zainteresowanie obiektem przyczyniło się do uznania go za najciekawszą inicjatywę tworzenia nowoczesnej oferty turystycznej w Polsce w roku 1996. W ciągu następnych lat obiekt, w wyniku pro-wadzonych działań promocyjnych, na trwałe wpisał się na listę najważniejszych atrakcji tworzących ofertę turystyczną Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the assessment of promotion of the tourism product "Sztolnie Walimskie" which is a tourist attraction situated in the Owl Mountains (Góry Sowie). Sztolnie Walimskie are famous for the largest underground halls which are unique underground facilities dating back to the period of the World War II, known as complex "Riese". Thanks to promotional activities, this object is now permanently on the list of the main tourist attractions of Lower Silesia (Dolny Śląsk). Of all the promotional activities, the website advertisement delivers the best results. It is the most important source of information about the object and it has a significant influence on tourists‟ decisions to visit the object. Advertising in newspapers, billboards and in the book are considerably less visible. Other promotional activities are not noticeable and remain insignificant. Friends‟ recommendations, literature, television and guidebooks play an important role in creating interest among potential visitors. Sztolnie Walimskie have the potential to support the tourism development in the region, but it will depend on the advertising activities in the next years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 2000, s. 67-68.
  2. J. Traczyk, Istota promocji, www.marketing.rynkologia.home.pl.
  3. J. Wiktor, Promocja jako system komunikacji, wyd. PWN, Warszawa 2001 s.  14.
  4. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 21.
  5. P. Kotler, Marketing; analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, wyd. Felberg, Warszawa 1999, s. 546.
  6. P. Kotler, Marketing; analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, wyd. Felberg, Warszawa 1999, s. 546.
  7. Statystyki Stat4U dla strony www.sztolnie.pl - udostępnione ze źródeł własnych Sztolni Walimskich.
  8. J. Ruszkowski, W. Banasiak, "Szlak zabytków woj. śląskiego" jako przykład innowacyjności i trafności wyboru tworzenia sieciowego produktu turystycznego regionu. "Oeconomia" 2010, nr 9, s. 435-444.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu