BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączka Dorota (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Działalność nadbużańskiej lokalnej organizacji turystycznej na rzecz promocji produktu turystycznego wschodniego mazowsza
The Bug River Local Tourist Organization's Activities Promoting Tourist Products Of Eastern Mazovia
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 137-147
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Turystyka, Promocja, Produkt turystyczny
Tourism, Promotion, Tourist product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wschodnie Mazowsze jest terenem o ciekawych walorach turystyczno- -krajoznawczych. Występują tu zabytki architektury, a jednocześnie bogactwo form przyrodniczych, które zobaczyć można w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym oraz w dolinie rzeki Liwiec. Wschodnie Mazowsze to obszar o niewielkim natężeniu ruchu turystycznego, spowodowanym brakiem dostatecznego zagospodarowania turystycznego. W celu zwiększenia przepływu turystów i promocji regionu powstała Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Za pośrednictwem portalu internetowego, publikacji i działającego od niedawna Ośrodka Informacji Turystycznej atrakcje wschodnich terenów województwa mazowieckiego stały się znane w całej Polsce. Ma to przełożenie na liczbę turystów odwiedzających ten region.(fragment tekstu)

Eastern Mazovia is an area of great tourist interest. However, apart from bigger cities, tourism here seems underdeveloped. The Bug River Local Tourist Organization (Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, NLOT) has taken care of the promo tion of tourism and culture in the region. With the support from self-government organ-izations it has managed to create the Bug River Internet Platform, which presents cul-tural heritage of Eastern Mazovia, periodic events and tourist facilities development in an attractive manner. The above is useful for tourists seeking tourist information. NLOT took an interesting initiative to create remarkable tourist trails, such as "Following white waters" or "A spiritual journey along the Bug River". The said organization has been recognized and awarded by regional authorities several times already.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Statut NLOT rozdz. 1 § 9.
  2. M. Ragus, M. Lesińska, K. Czerniawska, Program Rozwoju Produktu Turystycznego i Kreacji Marki Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego, Warszawa 2005, s. 12.
  3. D. Mączka, Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, "Życie Siedleckie" 2011, s.
  4. M. Zwolińska-Ligaj, Zabytkowe budownictwo sakralne na szlakach turystycznych parku krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu, w: Turystyka a  religia, red. J. Bergier, J. Żbikowski, Biała Podlaska 2003, s. 250.
  5. Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Bugu i Liwca, red. D. Piotrkowski, Warszawa 2008, s. 20-26.
  6. T. Glinka, M., Kamiński, M. Piasecki, Przewodnik Podlasie, Warszawa 1999, s. 302.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu