BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchmacz Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Aktywizacja turystyki i rekreacji we wschodniej Części borów dolnośląskich w ramach działań "leader" i programu rozwoju obszarów wiejskich Na lata 2007-2013
Activation Of Tourism And Recreation In The Eastern Part Of Silesian Bory As Part Of "Leader" And "Rural Development Programme 2007-2013"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 11-21
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja
Tourism, Recreation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Według Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Wrzosowa Kraina"1 Bory Dolnośląskie stanowią jeden z czterech głównych kompleksów ochrony przyrody i krajobrazu w województwie dolnośląskim oraz największy kompleks leśny w Europie Środkowej. Występują tu wszystkie główne formy ochrony z wyjątkiem parku narodowego. Bogate i różnorodne zasoby przyrodniczo- społeczno-kulturowe są jedyne w swoim rodzaju. Na terenie borów funkcjonuje Przemkowski Park Krajobrazowy, pięć rezerwatów przyrody, pięć obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, cztery użytki ekologiczne, dwa obszary chronionego krajobrazu, kilkadziesiąt pomników przyrody (głównie wiekowe dęby szypułkowe) oraz pomniki przyrody nieożywionej (głównie eratyki). (fragment tekstu)

Leader is a European program to support rural communities, which call for partnerships. In the years 2009-2015 will be implemented in with the Leader of the European Agricultural Fund for Rural Development "Europe investing in rural areas". Activities in Poland are co-financed by the European Union under Axis 4 Leader Rural Development Programme 2007-2013. The program is implemented by Local Action Groups (LAG) partners consisting of three sectors: public, social and economic development. The partners developed a Local Development Strategy (LDS) in the area giving scope for activity in the use of the villagers in an innovative way of natural and cultural resources. Their activities contribute to the activation of tourism and recreation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Wrzosowa Kraina", Chocianów 2008.
  2. B. Kuchmacz, Projekt Wigilia wielu kultur współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa 2009.
  3. B. Kuchmacz, Wniosek pt. Wieczór Kultury Ukraińskiej o przyznanie dotacji ze środków publicznych w ramach realizacji zadania "Dialog Kulturowy" w formie wspierania wykonania zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2010.
  4. B. Kuchmacz, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pn. Święto wrzosu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca PROW 2007- 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010.
  5. R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
  6. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny, a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  7. H. Hertwig, H. Hertwig, Kronika Gromadki, "Bolesławiecka Gazeta Stron Ojczystych" 1957, z. 8, s. 8, z. 19, s. 7-8, tłumaczenie Barbara Skowron.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu