BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gancarczyk Jacek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Wsparcie z funduszy unii europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w województwie małopolskim
Support From Eu Funds For Small And Medium Sized Tourism Enterprises In Malopolska Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 23-31
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo turystyczne
Small business, Tourist enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem referatu jest przedstawienie źródeł i uwarunkowań potencjalnego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) turystycznych z funduszy Unii Europejskiej (UE) na poziomie europejskim, krajowym oraz regionalnym (województwo małopolskie). Opracowanie oparto na studiach literaturowych z zakresu turystyki, funduszy unijnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także analizie cudzych badań empirycznych. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present sources of potential support for small and medium- sized enterprises (SMEs) in tourism from the EU funds at european, national and regional (Małopolska) levels. The paper is based on the study of literature in the field of tourism, the EU funds and small and medium-sized enterprises as well as analysis of the empirical research of others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w  latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  2. Industry, Trade and Services, "Statistics in Focus" 2008, nr 31, European Commission, s. 1
  3. M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN Warszawa- Kraków 2001.
  4. Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2008, s. 17.
  5. M. Bednarczyk, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s.  36.
  6. Creating Top-Class Business Support Services, SEC 2001 1937, 28 November.
  7. B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 204-206.
  8. A. Panasiuk, Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych zagadnienia instytucjonalne, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006, s. 153- 161.
  9. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, s. 117-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu