BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janicka Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Znaczenie finansowania inwestycji ze środków pozabudżetowych dla aktywizacji ruchu turystycznego na lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych obiektów prawosławia i judaizmu)
The Significance Of Financing Investments From Non-Budgetary Funds For Stimulating The Tourist Movement In The Lublin Region (As Exemplified By The Selected Objects Of Orthodox Faith And Judaism)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 33-46
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Finansowanie inwestycji, Ruch turystyczny
Investment financing, Tourist movement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Województwo lubelskie położone we wschodniej części Polski wyróżnia się dużym bogactwem przyrody, na co wpływają sprzyjające warunki naturalne oraz ograniczony rozwój cywilizacji technicznej na tym obszarze1. Województwo posiada ogromny potencjał turystyczny, malownicze krajobrazy podziwiają co roku turyści z całej Polski. Pomimo istnienia na tym terenie parków narodowych oraz obszarów Natura 2000, rozwój ruchu turystycznego wymusił tu rozbudowę infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Polepsza się też z wolna standard usług oferowanych grupom zorganizowanym oraz turystom indywidualnym2. Lubelszczyzna może poszczycić się wielowiekowymi tradycjami wielokulturowości i tolerancji - na ziemiach tych przenikały się kultury: polska, ukraińska, białoruska, litewska, tatarska, żydowska i ormiańska. (fragment tekstu)

The Lublin voivodeship, situated in the eastern part of Poland, is marked by its flourishing nature, owing to favourable environmental conditions and limited development of technological civilization in the area. Despite these undeniable advantages, the tourist movement is developing here unevenly. The number of people who use profitgenerating tourist services has grown only in a few places in the region. The aim of the paper is to present the development of non-material cultural values of the area (historical monuments) and their significance for stimulating the tourist movement in the Lublin region. Currently, it draws mainly from tradition and centuries of presence of numerous minorities in the area: the Jewish minority and, to a lesser extent, the Orthodox and Greek Catholic minorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Turski, M. Wyszkowski, Lubelszczyzna. Przewodnik, Wyd. BESPOL, Lublin 2006, s. 21.
  2. B. Sawicki, J. Janicka, Rola dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w  kreowaniu markowego produktu turystycznego, w: Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, s. 43.
  3. B. Sawicki, J. Janicka, Dziedzictwo kulturowe i kultura instytucjonalna katalizatorem ruchu turystycznego na przykładzie przygranicznego województwa lubelskiego, w: Aktywność turystyczno- rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, red. J. Ruta, P Ruta, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 22-23.
  4. Z. Kruczek, Polska geografia atrakcji turystycznych, Wyd. PROKSENIA, Kraków 2007, s. 9.
  5. K. Łucjan, M. Sirko, Specyfika ruchu turystycznego w województwie lubelskim na tle kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw sąsiednich, w: Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu - regionie pogranicza, red. A. Świeca, K. Kałamucki, Wyd. Kartpol s.c., Lublin 2006, s. 133-142.
  6. K. Zieliński, Żydzi Lubelszczyzny, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1999, s. 24 i in.; J. Janicka, Żydzi Zamojszczyzny, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2007, passim.
  7. J. Cudiker, Orlica, która wyfrunęła z Zamościa, w: Tam był kiedyś mój dom... Księgi Pamięci gmin żydowskich, oprac. M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 270-271; Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, published by Yad Vashem, Jerusalem; Volume VII, s. 203-212, http://www.zchor.org.
  8. A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Chełm 2000, passim; J. Kowalczyk, Zamość. Przewodnik, Wyd. Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, Zamość 1995, passim.
  9. Materiały udostępnione przez Fundację Dialog Narodów w Lublinie: P. Wira, Remont cerkwi greckokatolickiej w Wojsławicach, "Wiadomości konserwatorskie Województwa Lubelskiego" 2009, Wydawnictwo "Gaudium", Lublin 2009, s. 303-305.
  10. J. Janicka, Walory kulturowe Zamojszczyzny potencjałem rozwoju turystycznego przygranicznego powiatu Polski, w: Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, red. D. Orłowski, J. Wyleżałek, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2011, s. 136-137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu