BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperska Ewa (Politechnika Koszalińska), Wyszomirski Adam (Samorządowa Agencja Promocji i Kultury SAPiK, Szczecinek)
Tytuł
Wzrost atrakcyjności turystycznej miejsc jako wartość dodana projektów realizowanych z dofinansowaniem unii europejskiej
The Increase Of Tourists Attractiveness As An Add Value Of Projects Co-Financed By European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 47-58, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Turystyka, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Tourism, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawą wdrażania pomocy Unii Europejskiej w Polsce w bieżącym okresie finansowania są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO). Dokument ten został opracowany na podstawie głównych celów polityki spójności oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań społecznego-gospodarczych Polski1. Celem strategicznym NSRO dla Polski jest zatem tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Działania zmierzające do jego realizacji finansowane są przede wszystkim przez fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (FS), a także fundusze obsługujące założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. (fragment tekstu)

The article is an analysis of importance of the EU's co-financed projects for making the places of their implementation more attractive. The increase of attractiveness is a self-evident effect of operational programmes, which in most have such a provision in their purposes. However, the increase of touristic attractiveness is often an effect of projects, which are focused on activities not related to this area. The legitimacy of this claim has been demonstrated on the example of CIVITAS RENAISSANCE project, which is realized in Szczecinek. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, MRR, Warszawa 2007, s.  4.
  2. http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Dzialania.aspx, z  dnia 24.10.2011.
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Opole 2009, s. 114; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź 2007, s. 72.
  4. M. Gierłatowska, A. Brzozowski, 6. Program Ramowy Unii Europejskiej - powiększanie potencjału badawczego Europy, w: Bezpieczeństwo pracy - Nauka i praktyka 1/2003, s. 2.
  5. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, www.kpk.gov.pl.
  6. www.civitas.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu