BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulczyk-Dynowska Alina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Projekty unijne realizowane na terenie o prawnie chronionego a rozwój regionu o charakterze turystycznym na przykładzie Karkonoszy
Activation of Tourism and Recreation in the Eastern Part of Silesian Bory as Part of "Leader" and "Rural Development Programme 2007-2013"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 59-70, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Finansowanie projektów, Rozwój regionalny
Projects financing, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Aktywizacja ruchu turystycznego wymaga zbudowania specyficznej przewagi konkurencyjnej regionu - przewagi stworzonej z myślą o maksymalizacji jakości i atrakcyjności oferty postrzeganej przez turystę. Przewagę konkurencyjną konstruuje się w oparciu o wartości rzadkie i trudne do naśladowania. Te dwie cechy mają unikalne zasoby naturalne danego regionu, na podstawie istnienia których tworzy się przestrzenne formy ochrony przyrody. Wyróżnikiem każdego regionu - nie tylko regionu o charakterze turystycznym - jest marka. W odniesieniu do omawianego typu regionu marka wprost nawiązuje do tzw. profilu obszaru i przybliża charakterystykę dostępnych produktów turystycznych. "Markę produktu turystycznego obszaru należy rozumieć jako nazwę, termin, znak, symbol, wzór lub kombinację tych elementów stworzoną w celu rozpoznania dóbr udostępnianych turystom i usług świadczonych przez podmioty zaangażowane w zaspokajanie potrzeb turystycznych w miejscu recepcji turystycznej i odróżniania ich od dóbr i usług występujących w konkurencyjnych miejscach recepcji turystycznej". Marka stanowi sygnał informacyjny dla potencjalnych turystów. (fragment tekstu)

The article discusses the issue of the competitive superiority of the region due to its natural qualities. The uniqueness of the nature is the reason of defining the area as a legally protected. This fact is not to be identified with the disappearance of the economic life in such territory. In this article the characteristic of the European projects put into practice in the legally protected area has been done. The aim of this characteristic was to emphasize the influence of the above mentioned projects on the development of the tourism in the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Bosiacki, H. Hołderna-Mielcarek, Marka produktu turystycznego czynnikiem konkurencyjności regionu, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku, red. K. Wilczyńska, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2010, s. 118.
 2. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 112.
 3. T. Mańkowski, Region i rozwój regionalny, w: Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009, s. 12.
 4. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009, s. 12. 5 M. Strużycki, Konkurencja jako mechanizm sprawczy rozwoju regionalnego, w: Przedsiębiorstwo, region, rozwój, M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011, s. 98.
 5. E. Mazur, K. Małachowski, Ochrona środowiska przyrodniczego, w: Gospodarka a środowisko i ekologia, red. K. Małachowski, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 187.
 6. A. Kupidura, M. Łuczewski, P. Kupidura, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN, Warszawa 2011, s. 12-13.
 7. S. Korenik, Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 65.
 8. R. Brol, Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, w: Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strah, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 16.
 9. J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 107.
 10. B. Sawicki, Turystyka zrównoważona - nowa koncepcja rozwoju turystycznego regionów, w: Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok 2006, s. 52.
 11. J. Herbst, Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność instytucji publicznych w polskiej literaturze akademickiej, w: P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek, Szafarze darów europejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008 , s. 28.
 12. J. Herbst, Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność instytucji publicznych w polskiej literaturze akademickiej, w: P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek, Szafarze darów europejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008 , s. 28.
 13. A. Niezgoda, Zmiany społeczno-kulturowe a rozwój turystyki zrównoważonej, w: Gospodarka turystyczna w XXI w., red. K. Wilczyńska, Zeszyty Naukowe nr 19 Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2010, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu