BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Karolina (Uniwersytet Szczeciński), Drążek Zygmunt (Uniwersytet Szczeciński), Swacha Jakub (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Projekt balticmuseums 2.0 plus jako przykład wykorzystania środków unijnych dla aktywizacji międzynarodowego ruchu turystycznego
Balticmuseums 2.0 Plus Project As An Example Of Use Of Eu Funds For Stimulating International Tourist Traffic
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 71-82, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Środki unijne, Kryzys finansowy, Turystyka
EU funds union, Financial crisis, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Słaba koniunktura gospodarcza w okresie obecnego kryzysu finansowego wywiera negatywne skutki w odniesieniu do stopy życiowej społeczeństwa i struktury jego konsumpcji, co przekłada się na rezygnację z konsumpcji swobodnej, czyli tej, w ramach której mieści się turystyka, co z kolei nieuchronnie wpływa na obniżenie popytu turystycznego1. Skutki tego zjawiska można dostrzec, obserwując spadek liczby turystów w wielu krajach europejskich. Unia Europejska stworzyła wiele mechanizmów służących aktywizacji ruchu turystycznego w formie programów zachęcających do pożądanych działań, jak i wyasygnowanych funduszy zapewniających dofinansowanie tychże programów. (fragment tekstu)

The paper describes BalticMuseums 2.0 Plus project and its planned outcomes as an example of the way EU funds can be used to stimulate international tourist traffic in the South Baltic region. South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 supports and co-finances activities undertaken in such areas as, among others, sustainable use of natural and cultural heritage for regional development, what enabled realization of such projects like BalticMuseums 2.0 and its successor BalticMuseums 2.0 Plus. Both these projects deliver products, which remove language barriers for foreign tourists visiting oceanographic museums of the south coast of the Baltic Sea, and which promote the museums and other attractions of the region as an interesting tourist destination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008, s. 78-96.
 2. Number of tourists who stay at least 4 nights in a collective or private accommodation, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/datase t?p_product_code=TIN0 0045, listopad 2011.
 3. European policies for tourism, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promotingeu- tourism/tourism-related-policies/index_en.htm, listopad 2011.
 4. M. Mika, Główne źródła informacji dla turystów, w: Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 483-494.
 5. Priority Axis 2: Attractiveness and Common Identity, http://en.southbaltic.eu/index/?id= e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5, listopad 2011.
 6. Portal informacyjny projektu BalticMuseums 2.0 i BalticMuseums 2.0 Plus: http://www.balticmuseums.org/plus-project-results.html, listopad 2011.
 7. Podręcznik Programu Południowy Bałtyk na lata 2007-2013: http://en.southbaltic.eu/ files/? id_plik=3079, s. 51-66, listopad 2011.
 8. Portal Funduszy Europejskich: http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/ Strony/Finansowanie.aspx, listopad 2011.
 9. S.K. Sharma, F.L. Kitchens, Ph. Miller, Overcoming Language Barriers With Flexible Services Architecture: a Tool for Travelers, "Information Technology & Tourism" 2003, nr 5, 4, s. 204.
 10. Z. Drążek, J. Swacha, K. Muszyńska, Ł. Stasierowski, Internetowa Platforma Informacyjna BalticMuseums 2.0 jako przykład nowych form rozpowszechniania informacji turystycznej, "Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne", Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, ZN 591, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s.  371-381.
 11. K. Muszyńska, T. Komorowski, Wielojęzyczność portali informacyjnych na przykładzie Internetowej Platformy Informacyjnej BalticMuseums 2.0, "Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego - stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia", tom II. Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, ZN 651, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu