BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pamuła Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Aspekty komunikacji klient indywidualny - dostawca energii elektrycznej w aktualnych i przyszłych sieciach elektroenergetycznych
Selected Problems in Communication Residential Customer - Energy Distributor Today and in the Future Smart Grid
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 363-372, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Elektroenergetyka, Dystrybucja energii elektrycznej, Relacje dostawca-odbiorca, Inteligentna sieć
Power, Electric power distribution, Supplier-recipient relations, Smart grid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tradycyjna infrastruktura elektroenergetyczna nie przewiduje dużego udziału komunikacji w relacjach pomiędzy klientem a dostawcą energii. Wprowadzanie zmian na rynku energii i powstawanie tzw. inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid - SG) oznacza nie tylko zmiany w sposobie dostarczania energii do konsumentów poprzez automatyzację pewnych czynności, ale i zmianę w sposobie komunikacji pomiędzy stronami. To właśnie komunikacja oraz wzrost roli świadomości użytkownika stanowią obok rozwoju infrastruktury technicznej dwa podstawowe czynniki rozwoju SG. Celem artykułu jest prezentacja aspektów komunikacji pomiędzy odbiorcą indywidualnym a dostawcą energii w rynku obecnym, oraz w przyszłych SG. Przedstawione zostaną formy i usługi elektronicznej komunikacji dostępne dla klientów indywidualnych w Polsce oraz rozwiązania pilotażowe nowego rynku.(fragment tekstu)

Communication between residential customer and energy distributor plays and important role in a new Smart Grids. While current power systems are based on a solid information and communication infrastructure, the new Smart Grid needs a different and much more complex one, as its dimension is much larger and heterogeneous. The main objective of this paper is to provide a look at the current state of client-distributor communications in Poland. The paper presents communications forms used now by some polish Distributor System Operators and retailers. Some pilot programs and future demands of communication to massive SG deployment are introduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Matusiak B.E., Pamuła A., Zieliński J.S.: Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011.
  2. Pamuła A.: Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, w: Gospodarka elektroniczna - Wyzwania rozwojowe, t. 2, red. J. Buko, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2012 nr 88.
  3. Czerwonka P., Pamuła A., Zieliński J.S.: Inteligentne sieci rozdzielcze Aktywacja odbiorców, "Energia Elektryczna", grudzień 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu