BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Wojciech
Tytuł
Rynek kolejowych przewozów osób w Polsce. Analiza - diagnoza - prognoza
Market of Train Carriages of Passengers in Poland Analysis - Diagnosis - Forecast .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 27, s. 45-55, rys.,tab.
Słowa kluczowe
Kolej na rynku transportowym, Przewozy pasażerskie, Polityka transportowa
Railways on the transport market, Passenger traffic, Transport policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia aktualną pozycję kolejowych przewozów pasażerskich na polskim rynku usług transportowych z uwzględnieniem przyczyn, które na nią wpłynęły. W końcowej części artykułu zarysowano przyszłą pozycję rynkową kolei w systemie transportowym kraju i wskazano na korzystne uwarunkowania polityki transportowej, które mogą wesprzeć znaczenie tej gałęzi w zrównoważonym rozwoju transportu.(abstrakt oryginalny)

The article is showing the current item of train passenger transports on the Polish market of transport services including causes which influenced her today's position. In the final part of the article a future market position of railways was outlined in the transport system of the country, with pointing at beneficial conditioning of the transport policy which can to back meaning of this branch up in the sustainable development of the transport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Master plan dla transportu kolejowego w Polsce..., op.cit., s. 12.
  2. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009, s. 85.
  3. E. Załoga, T. Kwarciński, op.cit., s.120-121.
  4. Z badań nad transportem i polityką gospodarczą, ZN nr 454, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu