BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barembruch Adam (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wybrane aspekty wykorzystania outsourcingu w działalności bankowej
Several Aspects of Outsourcing in Banking Business
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1, 2006, s. 13-23, rys.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 1
Słowa kluczowe
Outsourcing, Outsourcing bankowy, Bankowość
Outsourcing, Outsourcing of banking, Banking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono genezę i koncepcję outsourcingu, metody jego stosowania, czynności zlecane w ramach outsourcingu, korzyści i zagrożenia związane z jego stosowaniem oraz zakres outsourcingu w działalności bankowej na tle polskich regulacji.

Rapid development of new technologies, increasing customers' demands, deregulation of financial markets, pressure on cost reduction - all these phenomena spur banks to use outsourcing to fight off competition on the market. Although there was no statutory regulation until 2004 that would define the use of outsourcing in bank activity, according to a research done in 2002 by General Inspectorate of Banking Supervision (pol. GINB) 84% of banks in Poland were making use of the outside companies at that time. Since 1 May 2004 Banking Act provides instances of possible outsourcing and defines rules under which this method of running banking business can be applied. This paper focuses on some legal aspects of outsourcing and on motives for its application in bank activity. Furthermore, there is defined the scope of activities allotted to the outside subjects and also the advantages and dangers stemming from outsourcing. The analysis of German literature suggests that outsourcing is going to develop rapidly in Poland, another step being the establishment of credit factories (Kreditfabrik). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Harasim J.: Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2004.
 2. Trocki M.: Outsourcing, PWE, Warszawa 2001, s. 13.
 3. Moormann J., Frank A.: Grenzen des Outsourcing: Eine Exploration am Beispiel von Direktbanken, Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt am Main, 2000, s. 5-7.
 4. Małkus T.: Geneza outsourcingu, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6/2005, s. 18.
 5. Moormann J., Frank A.: Grenzen des Outsourcing: Eine Exploration am Beispiel von Direktbanken, Hochschule für Bankwirtschaft, Franfurt am Main 2000, s. 7-8.
 6. Outsourcing in Banken und Sparkassen, Deutsche Sparkassen Verlag, Stutgart, 1997, s. 41.
 7. Kaib В.: Outsourcing in Banken mit zahlreichen aktuellen Beispielen, Gabler Verlag, Wiesbaden 2003, s. 74-84.
 8. Moormann J., Frank A.: Grenzen des Outsourcing: Eine Exploration am Beispiel Direktbanken, Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt am Main, 2000, s. 24-27.
 9. Wydra M.: Pożyteczne fabryki. "Gazeta Bankowa", nr 6 (902), 2006, s. 13-14.
 10. Kaib B.: Outsourcing in Banken mit zahlreichen aktuellen Beispielen, Gabler Verlag, Wiesbaden 2003, s. 74-89.
 11. Barembruch A.: Rola pośredników kredytowych na rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce, [w:] red. M. Zaleska: Bankowość, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 193-201.
 12. Olszak M.: Powierzanie przez bank podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności związanych z działalnością bankową (outsourcing) w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo Bankowe - wybrane zagadnienia, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 7, 2004 s. 2-3.
 13. Mazur L.: Prawo bankowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H Beck, 2005, s. 163-173.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu