BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak-Jaszczyk Anetta (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Popyt turystyczny i jego uwarunkowania Ekonomiczno-społeczne. Analiza porównawcza
Economic And Social Factors Determine Tourism Market In Czech Republic, Hungary, Poland And Spain - Very Short Description Of Demand Side Of This Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 113-124, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Popyt, Turystyka, Analiza porównawcza
Demand, Tourism, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. wśród Niemców, Francuzów i mieszkańców Wielkiej Brytanii, Polska znajduje się na trzeciej pozycji pod względem atrakcyjności turystycznej wśród unijnych krajów postkomunistycznych - za Czechami i Węgrami, natomiast przed Słowacją, Litwą, Łotwą i Estonią. W tabeli 1 zaprezentowano, jak ankietowani oceniali atrakcyjność wymienionych wyżej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Z uwagi na fakt, że Węgry i Czechy są głównymi konkurentami Polski na rynku usług turystycznych, niniejszy artykuł zostanie poświęcony analizie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oddziałujących na ten rynek w trzech wymienionych krajach i krótkiej analizie danych statystycznych1, opisujących stronę popytową tegoż rynku. (fragment tekstu)

Czech Republic, Hungary and Poland are three post-communist countries which have the best tourism rating among the western countries. First two countries are very small with not very big number of inhabitants, therefore to compare social and economic determinants impact on tourism demand, Spain was taken as a country comparable with Poland. In the article author discussed the factors very important for tourism market such as: GDP per capita, unemployment, public safety, education, access to the Internet, transport infrastructure and environmental conditions. Further, there were also presented basic measures of tourism demand like number of tourists, number of trips and expenses on tourism for domestic trips, outbound trips and foreign tourists' arrivals for each of the four countries analyzed. As a final conclusion of the article, we can assume that economic and social factors have critical impaction the demand side of tourism market, what might be visible for tourism data in 2009, while financial crisis is on.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Źródłem danych statystycznych występujących w tym artykule jest Eurostat, UNWTO, Ministry of Industry, Tourism and Trade, Spain, Czech Statistical Office.
  2. Badanie skuteczności kampanii promocyjnej Polski na rynkach zagranicznych: niemieckim, brytyjskim i francuskim przed kampanią, ARC Rynek i Opinia SP. z o.o., Warszawa, 21 lipca 2011.
  3. http://www.oecd.org, 15.09.2011.
  4. Worlds Economic Forum, 16.09.2011.
  5. 7 http://epi.yale.edu/, 16.09.2011.
  6. Ekonomika turystyki, red. Aleksander Panasiuk, PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu