BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bordun Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie inwestycji turystycznych w stymulowaniu popytu turystycznego na przykładzie gminy Biały Bór
The Role Of The Tourism Investments In Stimulating The Tourism Demand Through The Example Of Municipality Biały Bór
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 85, s. 139-150, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: fundusze europejskie, zagadnienia regionalne
Słowa kluczowe
Inwestycje, Turystyka
Investment, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Walory turystyczne oraz infrastruktura turystyczna stanowią część dóbr turystycznych definiowanych jako dobra stworzone przez naturę, historię lub poprzez działalność ludzką, na które występuje popyt turystyczny1. Natomiast ruch turystyczny skupia się głównie na ściśle określonych obszarach, w których występują antropogeniczne i naturalne walory turystyczne kształtujące zasadniczą siłę przyciągania turystów. Urządzenia turystyczne, do których podąża turysta, odnoszą się do obiektów noclegowych, gastronomicznych i rozrywkowych, a więc zarówno tych, zaspokajających podstawowe potrzeby turysty, jak i tak zwanej infrastruktury technicznej, np. kanalizacji, wodociągów, sieci komunikacyjnej itp., które stanowią ważne uzupełnienie usług turystycznych. Generowanie tych urządzeń ściśle związane jest z procesem inwestowania, ponieważ to poprzez inwestycje zwiększa się potencjał usługowy regionu turystycznego. (fragment tekstu)

The tourism is nowdays becoming an increasingly important factor influencing the development of many Polish municipalities, including municipal Biały Bór. A major barrier to its growth, is poor infrastructure, which is mainly the result of many years of neglect in this sector. Due to the scarcity of financial resources available to Polish local governments, the number of tourism investment projects implemented by the governments is not enough to satisfy the growing demand. Therefore, it is most significant to gain additional funds for the investments also from other sources, in particular from the European Union. The rising importance of tourism investments in municipality Biały Bor is the result of not only growing attractiveness of the municipality, but also the improvement of the living conditions of its inhabitants, increase in travel and tourismrelated employment and increased rationality of actions taken by local authorities by implementing planning process and use of investment dynamics as promotional information. The aim of this study is to reveal the relation and to identify the impact of tourism investments on the increase in tourism demand as well as to show the possibility of mitigating the negative effects of seasonality on tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 59.
 2. Ł. Nawrot, Uwarunkowani rozwoju inwestycji turystycznych w gminie, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołębski, Zeszyt Naukowy nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 167.
 3. E. Gołembska, Inwestycje w turystyce, w: Aktualne problemy gospodarki turystycznej, red. R. Gałecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996, s.  46.
 4. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i  regionie, AE, Wrocław 2001, s. 50.
 5. AE, Wrocław 2001, s. 50. 5 W.W. Gaworecki, Turystyka jako czynnik kształtowania gospodarki regionalnej, w: Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, AWF, Warszawa 2006, s. 17.
 6. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007, s. 90.
 7. M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny, Gospodarka turystyczna, AE, Wrocław 1992, s.  55 -63
 8. A. Ostromęcki, D. Zając, Czynniki różnicujące natężenie ruchu turystycznego w  obszarach górskich i podgórskich, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, red. J. Krupa, T. Soliński, WSIiZ, Rzeszów 2004, s. 108.
 9. Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Inwestor czy synergetyk. Rola samorządu terytorialnego w  rozwoju turystyki, w: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, red. R. Gałecki, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz 2004, s. 53 -54.
 10. S. Bosiacki, Gospodarka turystyczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2002, s. 14.
 11. J. Kizielewicz, Możliwości korzystania z funduszów na rozwój inwestycji infrastrukturalnych wspomagających rozwój gospodarki turystycznej w miastach i gminach nadmorskich, "Problemy Turystyki" 2004, nr 4, s. 82; J. Kuczyński, Prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju inwestycji turystycznych na szczeblu kraju i regionów, "Problemy Turystyki" 2002, nr 3-4, s. 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu