BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Systemy CRM w modelu Saas jako narzędzie wspomagania procesu pozyskiwania wiedzy w organizacjach wirtualnych
CRM Systems in the Form of SaaS as a Tool for the Support of Knowledge Acquiring Process in the Virtual Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 313-324, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Wiedza w organizacji, Zarządzanie wiedzą, Narzędzia zarządzania, Model SaaS, e-usługi
Virtual enterprise, Knowledge in organization, Knowledge management, Management tools, SaaS Model (Software as a Service), e-services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wspomagania procesu pozyskiwania wiedzy przez systemy klasy CRM oferowane w formie e-usługi. Aby zrealizować powyższy cel, wcześniej omówiono problematykę organizacji wirtualnych i użytkowania systemów CRM w modelu SaaS. Korzystanie z systemów CRM dostępnych w formie e-usługi (SaaS) w opinii autora wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla integratora organizacji wirtualnej zainteresowanego wspieraniem procesu pozyskiwania wiedzy.(fragment tekstu)

In the article was presented CRM system and its possibilities within the range of supporting of knowledge acquiring process in the virtual organization. First at the beginning of article was presented knowledge acquiring process in the virtual organization. Next there were presented notion of CRM system and possibilities of supporting acquiring process by CRM systems. In the final part was discussed notion of CRM systems which can be used in a form of e-service (Software as a Service) and was presented list of CRM systems available in the form of e-service.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka A.: Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach gospodarki elektronicznej, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, WNUS, Szczecin 2012.
  2. Davenport T.H., Volpel S.C.: The rise of knowledge towards attention management, "Journal of Knowledge Management" 2001, No. 3.
  3. Drab-Kurowska A.: Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego - stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, WNUS, Szczecin 2011.
  4. Parvatiyar A., Sheth J.: Customer Relationship Management: Emerging Practice, Process and Discipline, "Journal of Economic & Social Research" 2001, No. 3 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu