BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Notyfikacja polskich jednostek prowadzących ocenę zgodności w zakresie dyrektyw nowego podejścia
The notification of Polish bodies carring out the conformity assessment within new approach directives
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 91-103, tabl., rys.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Harmonizacja, Produkt, Notyfikacja norm
Harmonisation, Product, Notification of standards
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze względu na swój potencjał gospodarczy i ludnościowy Polska może odgrywać ważną rolę w ocenie produktów z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. Celem artykułu jest ocena struktury notyfikacji z polskich jednostek notyfikowanych pod względem typu, liczby dyrektyw objętych notyfikacją, jak i zakresu notyfikacji w ich ramach(fragment tekstu)

In the introduction of the article presents the legal basis of a new approach to technical harmonization and standardization. Then the products and issues covered by legal acts of the new approach are presented. In the next part of article the following steps leading to the notification of conformity assessment body and general requirements for these bodies are presented. Then presents the types, names, and the scope of notification of Polish bodies, taking into account the particular directives. In the conclusions emphasizes the particular position of Poland within the number and scopes of activities of notified bodies among the another EU countries and the possibility of in-creasing this number in the future. It also pointed the most distinctive scopes of notification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Henrykowski, System oceny zgodności w Unii Europejskiej 5 lat po akcesji. Historia - Teraźniejszość, Wydawnictwo PERT, Warszawa 2009, s. 123 i 125.
  2. Ustawa z 30.08.2002 o systemie oceny zgodności, DzU 2002, nr 166, poz. 1360 z późn. zm., art. 2, ust. 1 i art. 5, pkt 16 i 17.
  3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/EC z 9.07.2008 w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EEC, DzU L 218 z 13.8.2008, s. 82-128, art. R1, pkt 16); Ustawa z 30.08.2002..., art. 5, pkt 3.
  4. M. Pigłowski, The revision of the legal acts in relation to the New Approach for the marketing of products, "Towaroznawcze Problemy Jakości/Polish Journal of Commodity Science" 2010, nr 4, s. 24.
  5. System informacji o organizacjach notyfikowanych i wyznaczonych do prowadzania oceny zgodności w ramach nowego podejścia (Nando), www.ec.europa.eu, 20.03.2012.
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008/EC z 9.07.2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie nr 339/93/EEC, DzU L 218 z 13.8.2008, s. 30-47, art. 2, pkt 13.
  7. Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek akredytujących jednostki oceniające zgodność, Warszawa 2006
  8. Polski Komitet Normalizacyjny, Wyszukiwarka norm, www.pkn.pl, 20.03.2012
  9. M. Pigłowski, Znaczenie jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw nowego i globalnego podejścia, w: Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych, red. J. Żuchowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2010, s. 26-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu