BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusek Mirosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Narzędzie do identyfikacji luk wiedzy w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
Tool for Identification of Knowledge Gaps in Machine-Building Industry Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 371-380, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Słowa kluczowe
Wiedza, Przedsiębiorstwo, Przemysł
Knowledge, Enterprises, Industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa przemysłu budowy maszyn są przedsiębiorstwami zorientowanymi na projekty. Literatura i praktyka prezentuj􀄅 wiele przykładów audytów wiedzy. Mają one jednak swoje główne ograniczenia, które powodują, że nie są one w pełni aplikacyjne w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn, tzn. są niewystarczająco zorientowane na przedsiębiorstwa bazujące na projektach, brakuje możliwości wykorzystania audytu wiedzy tylko w jednym, wybranym obszarze oraz nie uwzględniają osób, które nie są członkami organizacji. W artykule przedstawiono propozycję kolejnych etapów składających się na koncepcję przebiegu audytu wiedzy. Przedstawiona koncepcja może mieć zastosowanie w przedsiębiorstwach opartych na projektach, w tym, zdaniem autora, przemysłu budowy maszyn.(fragment tekstu)

This paper presents the concept of the knowledge audit, which is developed for the research project aimed at building a computer system supporting knowledge management in engineering enterprises. Presented audit concepts can be used in project based enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lin Ch., Tseng S.M.: Bridging the implementation gaps in the knowledge management system for enhancing corporate performance, "Expert Systems with Applications" 2005, No. 29.
  2. Choy S.Y., Lee W. B., Cheung C.F.: A Systematic Approach for Knowledge Audit Analysis: Integration of Knowledge Inventory, Mapping and Knowledge Flow Analysis, "Journal of Universal Computer Science 2004, Vol. 10.
  3. Gourova E., Antonova A., Todorova Y.: Knowledge audit concepts, processes and practice, "WSEAS Transactions on Business and Economics" 2009, Iss. 12, Vol.6.
  4. Liebowitz J.: Linking social network analysis with the analytic hierarchy process for knowledge mapping in organizations, "Journal of Knowledge Management" 2005, Vol. 9, No. 1.
  5. Liebowitz J., Rubenstein-Montano B., McCaw D., Buchwalter J., Browning C., The Knowledge Audit, "Knowledge and Process Management" 2000, Vol. 7 No. 1
  6. McBriar I., Smith C., Bain G., Unsworth P., Magraw St., Gordon J.L.: Risk, gap and strength: key concepts in knowledge management, "Knowledge Based Systems" 2003, No. 16.
  7. Nogalski B., Kowalczyk A.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
  8. Porter K., Little D., Peck M., Rollins R.: Manufacturing classifcations: relationships with production control systems, "Integrated Manufacturing Systems" 1999, No. 10 (4).
  9. Wild R.H., Griggs K.A., Downing T.: A framework for e-learning as a tool for knowledge management, "Industrial Management & Data Systems" 2002, Vol. 102, Iss. 7.
  10. Van Beveren J.: A model of knowledge acquisition that refocuses knowledge, "Journal of Knowledge Management" 2002, Vol. 6, No. 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu