BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola komunikacji elektronicznej w tworzeniu relacji przedsiębiorstwa z klientem
The Role of Electronic Communication in Formation of Relationships between Company and Customer
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 383-392, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Komunikowanie przedsiębiorstwo-klient, Komunikowanie w internecie
Enterprises, Enterprise-customer relationship, Communication company-client, Communication on the Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Hipermedialne środowisko komputerowe zakłada komunikację bez granic politycznych, ekonomicznych i społecznych, a więc przekraczanie granic w znaczeniu konwencjonalnym między państwami, sektorami gospodarki, przedsiębiorstwami i ich rynkami. Umożliwia to komunikację na skalę globalną, niespotykaną we wcześniejszych formach komunikowania masowego. Można powiedzieć, że z jednej strony jest przesłanką, z drugiej zaś konsekwencją rozszerzających się i pogłębiających procesów globalizacji współczesnej gospodarki światowej. Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego modelu komunikacji elektronicznej oraz jego roli w budowaniu relacji przedsiębiorstwa z klientami. (fragment tekstu)

Hypermedia computing environment is connected with communication without political, economic and social borders, that is, in the sense of crossing borders between the conventional, sectors, companies and markets. This allows to communicate on a global scale, unprecedented in earlier forms of mass communication. It can be said that on the one hand, it is a prerequisite, on the other hand - a consequence of the widening and deepening of globalization of the world economy today. The purpose of this paper is to present a model of modern electronic communication and its role in building relationships between customers and businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brondmo H.: The Engaged Customer: The New Rulet of Internet Direct Marketing, Harper Business, New York 2000.
  2. Kotler Ph.: Kotler o marketingu, Helion, Gliwice 2006.
  3. Krzysztofek K., Szczepański M.S.: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005.
  4. Łobesko S.: Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010.
  5. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review", January/February 2000.
  6. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
  7. Windham L., Orton K.: Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, CeDeWu, Warszawa 2001.
  8. Wróbel P.: Wybrane uboczne skutki wykorzystania poczty elektronicznej w organizacjach, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu