BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyńska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Centra zewnętrznej obsługi biznesu i ośrodki usług wspólnych w rozwoju polskiej gospodarki
Bpo/ Ssc Centres As A Development Opportunity For Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 40-49, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Obsługa klienta, Procesy biznesowe, Gospodarka
Customer service, Business processes, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W krajach zachodnich outsourcing jest integralną częścią wielu przedsiębiorstw. W Polsce natomiast jest postrzegany jako efektywne narzędzie biznesowe, które wpływa na poprawę wydajności, konkurencyjności oraz efektywności. Ułatwia to rozwój gospodarczy każdej firmy bez względu na jej wielkość i prowadzoną działalność. Coraz częściej przedsiębiorstwa zlecają zadania outsourcingowe innym państwom bliskim kulturowo i geograficznie - z krajów Europy Zachodniej do Europy Środkowo-Wschodniej. Z taką sytuacją można się spotkać w Polsce, gdzie lokowane są centra usługowe, w których pracuje się na rzecz klientów głównie z Europy Zachodniej. Wpływ na to mają zasoby i jakość siły roboczej, w tym wykształcenie kadry, koszty prowadzenia działalności gospodarczej, klimat inwestycyjny, stan infrastruktury oraz jakość życia. (fragment tekstu)

Often it is a company strategic decision to outsource some of its service functions to external Business Process Outsourcing (BPO) centres or Shared Service Centres (SSC). Outsourcing skills, technologies and personnel may considerably improve the operational effectiveness by allowing the business to focus on their core competencies. Popularity of the concept of BPO and SSC provokes many questions.What is BPO and SSC? Why Centers are located in Poland? What are the benefits of locating Centers in Poland? In this article the author will attempt to answer these questions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielska D., Offshoring usług wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 2. Cook M., Outsourcing funkcji personalnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 3. Europa Środkowo-Wschodnia atrakcyjna dla inwestycji BPO i SSC, Colliers International, 17.02.2010, http://www.muratorplus.pl (01.2012).
 4. Gajewski Ł., Centra usług wspólnych po polsku, "Outsourcing Magazine" nr 1, 01.01.2011.
 5. Jezierska K., Geneza powstania BPO w Polsce część I, 2011, http://www.outsourcingportal.pl/ (10.2011).
 6. Keraney A.T., Top Countries for outsourcing stworzonegoprzez A.T. Kearney, http://www.businessweek.com/ (10.2011).
 7. Manikowska J., BPO/SSC, http://www.paiz.gov.pl/ (10.2011).
 8. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Polska - kraj o  najwyższej liczbie studentów,http://www.exporter.pl/ (10.2011).
 9. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca SA, Kraków 2008.
 10. http://www.arvato.pl.
 11. http://www.exporter.pl.
 12. http://gospodarka.gazeta.pl.
 13. http://infosysbpoeurope.eu.
 14. http://www.paiz.gov.pl.
 15. http://www.sas.com/.
 16. http://www.sap.com.
 17. http://newsroom.electrolux.com.
 18. http://www.um.lublin.pl.
 19. http://pl.wikipedia.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu