BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stepaniuk Krzysztof (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Portal społecznościowy w kreowaniu potrzeb turystycznych
Social Network Service in Tourist Needs Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 45-56, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Portale internetowe, Podróże turystyczne, Badanie ruchu turystycznego
Web portals, Touristic travel, Tourism movement research
Uwagi
summ.
Abstrakt
celem prezentowanych badań pilotażowych było przede wszystkim określenie roli, jaką portale społecznościowe (SM) mogą potencjalnie odgrywać w kreowaniu potrzeb turystycznych.(...)Serwisy społecznościowe (ang. Social Media - SM), będące - oprócz m.in. blogów, wideoblogów, tzw. wikis (prostych stron internetowych redagowanych wspólnie przez społeczności, przyjaciół, rodzin, i zawierających UGC)12 - najbardziej jaskrawym przejawem Web 2.0, odgrywają coraz istotniejszą rolę jako źródło informacji turystycznej13. Nie bez znaczenia pozostają również wirtualne tablice ogłoszeń, serwisy umożliwiające ocenę produktów i usług turystycznych, a nawet turystyczne wirtualne światy (np. Second Life). (fragment tekstu)

The main aim of presented pilot study was the evaluation of the role of a social network service in creation of tourist needs. Two independent web albums containing 41 pictures from Portugal were created and established between April and September 2011 on a Facebook user's profile. The albums were viewed by 148 Facebook users and obtained 216 independent comments which were analyzed using AIDA model. The results suggest that more than 11% of users revealed the presence of a new tourist need related to a trip to Portugal. The outcomes were analyzed and discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Gibson, A. Yiannakis, Tourist Roles. Needs and the Lifecourse, "Annals of Tourism Research" 2002, nr 29(2), s. 358-383.
 2. A. Maslow, A Theory of Human Motivation, "Psychological Review" 1943, nr 50, s. 370-396.
 3. C. Ryan, I. Glendon, Application of Leisure Motivation Scale to Tourism, "Annals of Tourism Research" 1998, nr 25, s. 169-184.
 4. C. Goossens, Tourism information and pleasure motivation, "Annals of Tourism Research" 2000, nr 27(2), s. 301-321.
 5. R. Madrigal, M. Havitz, D. Howard, Married Couples' Involvement with Family Vacations, "Leisure Sciences" 1992, nr 14, s. 287-301.
 6. 6 D. Pearce, R. Butler (eds.), Fundamentals of Tourist Motivation, w: Tourism Research: Critiques and Challenges, London: Routledge 1993, s. 113-134.
 7. K. Raitz, M. Dakhil, A Note about Information Sources for Preferred Recreational Environments, "Journal of Travel Research" 1989, nr 27( 1), s. 45-49.
 8. D.J. Snepenger, K. Meged, M. Snelling, K. Worrall, Information Search Strategies by Destination-Naive Tourists, "Journal of Travel Research" 1990, nr 29(2), s. 13-16.
 9. D. Buhalis, R. Law, Progress in tourism management: Twenty years on and 10 years after the internet: The state of eTourism research, "Tourism Management" 2008, nr 29(4), s. 609-623.
 10. H. M. Eftekhari, i in., Web 1.0 to Web 3.0 Evolution: Reviewing the Impacts on Tourism Development and Oportunities, w: Human-Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage, red. F.V. Cipolla Ficarra i in., Springer 2010, s. 188.
 11. Ö. Alikiliç, User generated content in tourism marketing, "Journal of Yasar University" 2008 nr 3(9), s. 1061-1080.
 12. N. Lu, O. Serrat, Collaborating with Wikis, "Knowledge Solutions" 2009, nr 45, s. 1-3.
 13. Z. Xiang, U. Gretzel, Role of social media in online travel information search, "Tourism Management" 2010, nr 31, s. 179-188.
 14. D. Schmallegger, D. Carson, Blogs in tourism: changing approaches toinformation exchange, "Journal of Vacation Marketing" 2008, nr 14(2), s. 99-110.
 15. P. Blackshaw, The consumer-controlled surveillance culture, www.clickz.com/ clickz/column/1706163/the-consumer-controlled-surveillance-culture, 04.11.2011.
 16. M. Sigala, Special Issue on Web 2.0 in travel and tourism: Empowering and changing the role of travelers, "Computers in Human Behavior" 2011, nr 27, s. 607-608.
 17. U. Gretzel, Online travel reviews study. Role and impact of online travel reviews, Laboratory for intelligent systems in Tourism (LIST), Texas University 2007.
 18. C. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill, Tourism: Principles and Practice, Pitman, London 1993.
 19. Y.S. Lin, J.Y. Huang, Internet blogs as a tourism marketing medium: A case study, "Journal of Business Research" 2006, nr 59, s. 1201-1205.
 20. M. Grzechowiak i in., Internet Standard - ad Standard 2011, Wyd. International Data Group Poland SA, Warszawa 2011, s. 99-109.
 21. E.K. Strong, Theories of Selling, "Journal of Applied Psychology", American Psychological Association, 1925.
 22. P. Kotler, Marketing management, Prentice Hall. New Jersey, 2002.
 23. The state of media: The social media report Q3 2011, The Nielsen Company 2011, www.blog.nielsen.com/nielsenwire/social, 14.11.2011.
 24. Ch. Maurer, R. Wiegmann, Effectiveness of Advertising on Social Network Sites: A Case Study on Facebook, w: Information and Communication Technologies in Tourism 2011, red. R. Law, F. Ricci, M. Fuchs, Springer, s. 491.
 25. Report: The Rise of the Social Advertising, Pivot Conference 2011, www.briansolis.com/2011/08/report-the-rise-of-the-social-advertising, 19.09.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu