BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Beata (Akademia Hutnicza w Bielsku-Białej)
Tytuł
Postrzeganie działalności gospodarczej przez studentów
Students' Perception of Business Activity in Poland.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 21-31, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Studenci
Business activity, Students
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dyskusja nad fenomenem przedsiębiorczości w polskiej gospodarce rozpoczęła się wraz z procesem transformacji i z różnym nasileniem toczy się nadal. Wciąż podejmowane są próby wprowadzania ułatwień dla działalności gospodarczej i wciąż przedsiębiorcy uważają, że władza nie rozumie specyfiki funkcjonowania firm. Przez wiele lat panowało w społeczeństwie przekonanie, że prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga szczególnych umiejętności, a sukces rynkowy tak naprawdę nie zależy od starań właściciela, ale od tego, jak dobrze potrafi on omijać przepisy prawa, czy ma tzw. znajomości oraz układy. Chyba najbardziej negatywny obraz właścicieli firm ukształtował się w świadomości osób zatrudnionych w sektorze prywatnym, które doświadczyły takich sytuacji, jak: praca bez należnego wynagrodzenia, zatrudnienie w szarej strefie czy też niedotrzymywanie umów ze strony pracodawców. Tego rodzaju patologie były i nadal są bardzo istotnym czynnikiem kształtującym obraz przedsiębiorcy w świadomości społecznej. Ostatnie lata przyniosły w tej dziedzinie znaczące zmiany. Głównie dlatego, że wiele osób, które znalazły się w sytuacji bezrobocia, stanęło przed koniecznością podjęcia działalności na własny rachunek. Wcielanie się w rolę przedsiębiorcy, nawet jeśli nie kończy się sukcesem, na trwałe zmienia sposób postrzegania właścicieli firm. Przedsiębiorca staje się zatem nowym zawodem, który bywa wykonywany przez osoby o różnym poziomie wykształcenia, zróżnicowanych kwalifikacjach, doświadczeniach zawodowych oraz różnych cechach osobowościowych.(fragment tekstu)

The article discusses role of entrepreneurship and especially Small and Medium Enterprises sector in managing the problem of high unemployment rate in contemporary Polish economy. Entrepreneur, in this context, should be considered as a profession opening new opportunities for those, who fail in search for full-time employment. Very important issues to be taken into consideration are young people preferences concerning their professional career. That is why the sample research carried out among students of University of Bielsko-Biała has shortly been presented here.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6.08.2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.
 2. I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004, s. 16-17.
 3. T. Markowski, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2001, s. 117.
 4. K. Matusiak , M. Mażewska, Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, s. 7-8.
 5. Leksykon zarządzania, red. A. Olczak, I. Kołodziejczyk-Olczak, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2005,s. 241-242.
 6. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 2001, s. 116-117.
 7. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 11.
 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 32-33.
 9. K. Malik, Stymulanty i de stymulanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, red. R. Kośmider, Oficyna Wydawnicza Impuls,Kraków 2000, s.32.
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice..., s. 32-39.
 11. I. Steinerowska-Streb, Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 8, s. 27.
 12. Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice..., s. 32-44.
 13. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 116-117.
 14. A. Żołnierski, Znaczenie sektora MŚP w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,Warszawa 2009, s. 23-24.
 15. G. Jabłońska, W pogoni za prestiżem, czyli najbardziej poważane zawody w Polsce, strona internetowa www.rynekpracy.pl (10.09.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu