BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Michał (Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa), Zwoliński Łukasz (Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Tytuł
Poziom kapitału ludzkiego w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
The Level Of Human Capital In Poland Against The Selected European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 88-103, rys.,tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Konkurencja
Human capital, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie za kluczowe wyzwanie dla społeczeństw poszczególnych krajów uznaje się zagadnienie konkurencyjności. W tej perspektywie uważa się, że w skutecznym współzawodnictwie na lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych rynkach bardzo ważną rolę odgrywają zasoby wiedzy i informacji1. Poruszanie się we współczesnej rzeczywistości gospodarczej wymaga większego oparcia się na niematerialnych czynnikach niż na zasobach naturalnych czy nakładach fizycznych2. Oznacza to, że z ekonomicznego punktu widzenia, stosunkowo najbardziej optymalną strategią, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, jest podejmowanie inwestycji w człowieka, które warunkują zdolności do wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania informacji.(fragment tekstu)

Human capital is a significant factor determinig the competitiveness of both the individuals and societies (countries). In the paper a broad meaning of human capital concept was presented. For the purpose of the study a statistical multidimensional analysis allowing assignment of the synthetic human capital measure was used. The source of information was the OECD and Eurostat databases. According to the research find-ings in 2009 the highest level of synthetic human capital indicator had the British people. It accounted for 0.68. The value of this measure for the Polish people amounted to 0.32 and gave the twentieth position among twenty five countries included in the analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castels M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Czapiński J., Zdrowie - objawy psychosomatyczne, w: J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2010.
 3. De la Fuente A., Ciccone A., Human capital in the global and knowledge-based economy. Final Report, Employment and European Social Found, Luxemburg 2003.
 4. Domański H., Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 5. Florczak W., Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, Wiadomości Statystyczne nr 12 (537), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2006.
 6. Grabowska I., Kotowska I.E., Edukacja, w: Diagnoza społeczna 2009. Warunki i  jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2009.
 7. Keeley B., Human capital. How what you know shapes your life, OECD, OECD Insights, Paryż 2007.
 8. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Livingstone D.W., The limits of human capital theory: expanding knowledge, informal learning and underemployment, Policy Options, IRPP, Montreal 1997.
 10. Mikuła-Bączek E., Znaczenie nierówności społecznych dla akumulacji kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego, w: D. Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2006.
 11. Starting strong II. Early childhood education and care, OECD Publishing, Paryż 2006.
 12. Pawlas I., Kapitał ludzki w krajach europejskich w świetle badań taksonomicznych, w: D. Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 13. Porter M., Building the microeconomic foundations of prosperity: findings from Business Competitiveness Index, w: Global Competitiveness Report 2003-2004, World Economic Forum, Geneva 2003.
 14. Powell W.W., Snellman K., The knowledge economy. Annual Review of Sociology, t. 30, Stanford University 2004.
 15. Selwyn N., Reconsidering the political and popular understandings of the digital divide, New Media and Society, t. 3, nr 3, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2004.
 16. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji, praca zbiorowa, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2010.
 17. The new economy. Beyond the hype. The OECD growth project. OECD Publishing, Paryż 2001.
 18. Wojtyniak B., Goryński P. Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008.
 19. Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humianiora, Poznań, w: K. Szafraniec, Kapitał ludzki i  zasoby społeczne wsi. Ludzie-społeczność lokalna-edukacja, IRWiR PAN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu