BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniak-Johann Małgorzata (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Demograficzne uwarunkowania popytu turystycznego mieszkańców województwa dolnośląskiego
Demographic Determinants of Tourism Demand of Lower Silesian Residents
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 57-71, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Czynniki demograficzne
Tourist demand, Demographic factors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest wskazanie na najważniejsze uwarunkowania demograficzne popytu turystycznego mieszkańców Dolnego Śląska w latach 1995-2009 oraz możliwości kształtowania na ich podstawie oferty turystycznej w odniesieniu do grupy, jaką są mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Wskazano na najważniejsze zmiany, których efektem jest duże znaczenie w kształtowaniu potencjalnego popytu turystycznego mieszkańców Dolnego Śląska.(fragment tekstu)

According to W. Hunziker and K. Krapft, tourism demand is "the sum of all goods and services, that tourist are inclined to purchase by given prince level". There are many determinants of tourism demand in the region, among the group most frequently emphasized are mentioned: economic factors, demographic, geographic, legal and political, social and psychological factors. The aim of the paper is to identify the major demographic determinants of tourism demand concerning the population of Lower Silesia region in the years 1995-2009. The study analyzed the demographic issues, especially the change in population size, population structure by age and gender, processes associate with natural increase and migrations of people. It was presented also population projections for 2020. Also was highlighted the use of knowledge about demographics in shaping tourism products for the inhabitants of Lower Silesia region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 23.
  2. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 41-42.
  3. V.T.C. Middelton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji w Turystyce, Warszawa 1996, s. 38.
  4. S. Ciok, S. Dołzbłasz, M. Leśniak, A. Raczyk, Polska-Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu, Acta Universitatis Wratislaviensis, "Studia Geograficzne", t. 85, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 94.
  5. A. Lewandowska, Popyt na rynku turystyki uzdrowiskowej. Zagadnienia teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 439, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 6, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 97.
  6. S. Górecka, P. Bezdeń, P. Tomczak, Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, UMWD, Wrocław 2010, s. 155.
  7. Prognoza ludności do 2020 roku, Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, 5.11.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu