BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołembski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Motywowanie pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach - teoria, praktyka i współczesne trendy
Motivating Employees in Micro and Small Enterprises - Theory, Practice and Contemporary Trends.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 32-40, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Przedsiębiorstwo
Motivating employees, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe, zarządzający mikro i małymi przedsiębiorstwami muszą poszukiwać coraz to nowszych i skuteczniejszych rozwiązań w zakresie pozyskania, a przede wszystkim utrzymania w firmie najlepszych pracowników, konkurując w tym obszarze z dużymi firmami i korporacjami. W tym świetle coraz większego znaczenia w procesie zarządzania mikro i małym przedsiębiorstwem nabiera wiedza z zakresu płacowego, pozapłacowego oraz niematerialnego motywowania pracowników. Współcześnie w praktyce zarządzania obserwuje się wyraźną tendencję do indywidualizowania systemów i narzędzi motywowania pracowników. Dla menedżerów oznacza to potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.(fragment tekstu)

Nowadays, in order to rapidly growing competition, managers have to look for another ways to keep pace with market rivals, and to meet employees expectations. This article is about individual approach, as a tool of motivation system in a modern company. The main aim of this text is to open the discussion about how individual approach for structure of incentive system would effect on employees motivation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Gieryszewska, Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Wyd. Poltext, Warszawa 2001, s. 22.
 2. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty makro i mikroekonomiczne, PWN, Warszawa 2001, s.77.
 3. M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000, s. 35.
 4. J. Paliszkiewicz, Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Alphapro, Ostrołęka 2005, s.103.
 5. M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 120.
 6. T. Listwan, Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 168.
 7. M.W. Kopertyńska, Oczekiwania pracowników jako determinanta tworzenia systemów motywacyjnych - doświadczenia badawcze, w: Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach,red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008, s. 67.
 8. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s.214.
 9. S. Borkowska, Motywacja i motywowanie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński,PWN, Warszawa 2006, s. 97.
 10. A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, s. 131.
 11. J.R. Schermerhorn Jr., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008, s. 23.
 12. G.C. Avery, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2008, s. 27.
 13. Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, red. A. Zakrzewska- Bielawska, Difin, Warszawa 2011, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu