BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Elektroniczne przesyłanie danych w placówkach służby zdrowia
The Electronic Data Transmission in Health Service Centers - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 573-582, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Informatyzacja, e-zdrowie, Ochrona zdrowia, Dokumentacja medyczna
Informatization, e-health, Health care protection, Medical records
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wpływ technologii teleinformatycznych na rozwój sfery ochrony zdrowia wiążę się przede wszystkim z dostępem do informacji medycznej oraz świadczeniem usług medycznych. Istotną rolę odgrywają tu systemy e-zdrowia, które wspomagają zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej i ułatwiają personelowi medycznemu nie tylko obsługę świadczeniobiorców, ale również zdobywanie informacji na temat nowych leków czy sposobów leczenia. Systemy elektronicznej wymiany danych stwarzają możliwość ciągłego dostępu do dokumentacji medycznej, co pozwala na podniesienie poziomu jakości usług zdrowotnych i może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podczas leczenia, np. poprzez łatwe i szybkie uzyskanie informacji o uczuleniach na leki czy o przebytych chorobach.(fragment tekstu)

Implementation of standards of Electronic Data Interchange (EDI) may increase patients' health safety, quality of medical services, management in health care centers and greater possibilities of diagnosis in the teleinformation system. Therefore the aim of this article is to present a short description of these standards that will enable not only access to the information about provided and planned health care services but also the exchange of data contained in electronic medical records, necessary to ensure continuity of treatment and safety of patients, between health services centers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejczak R., Kozierkiewicz A., Janyszek J.: Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia.
  2. Czubek A., Szymańska J., Byczyński E., Skrzypek M.: Zastosowanie normalizacji w systemach IT w ochronie zdrowia, "Zdrowie Publiczne" 2012, nr 122 (3).
  3. Frączkowski K.: Systemy elektronicznej wymiany danych (EDI) w sektorze zdrowia publicznego, "Zdrowie Publiczne" 2001, nr 111 (2).
  4. Grimson J., Kozierkiewicz A., Sobczak A., Sobczak Z.: Elektroniczna wymiana danych w służbie zdrowia z wykorzystaniem technologii internetowych, "Zdrowie Publiczne" 2000, suplement 3.
  5. ISO TC 215/WG1, Health informatics - Electronic health record. Definition, scope, and context, Geneva, ISO/TR 20514:2005.
  6. Strzelecka A.: Wdrażane wybrane systemy informatyczne w ochronie zdrowia w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Szczecin 2011.
  7. Tadeusiewicz R.: Informatyka medyczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Informatyki, Lublin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu