BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Analiza współzależności dla ilości kart płatniczych emitowanych w Polsce
Interdependence Analysis for the Number of Payment Cards Issued in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 405-416, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Karty płatnicze, Karty debetowe, Karty kredytowe, Bankowość elektroniczna
Payment cards, Debit cards, Credit cards, E-banking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie, czy, a jeśli tak, w jakim stopniu ilość emitowanych przez banki w Polsce kart debetowych wpływa na ilość emitowanych kart kredytowych i obciążeniowych. Do zbadania zależności pomiędzy ilością tych kart zastosowano analizę regresji (przyjmując dwa liniowe modele regresji5) i korelacji. Dokonano też prognozy na podstawie modelu regresji. Wzrost ilości emitowanych kart debetowych w dużym stopniu powoduje wzrost ilości emitowanych kart kredytowych. Natomiast ilość emitowanych kart obciążeniowych w niedużym stopniu zależy od ilości emitowanych kart debetowych.(fragment tekstu)

In the article the regression analysis and the correlation analysis was carried out. There were two linear regression models built: for number of debit cards and credit cards and for number of debit cards and charge cards. The increase of number of issued debit cards to a large degree affects the increasing of number of credit cards (first model). The prediction for number of credit cards allow to state, that the further increase in the number of debit cards will make that the number of credit cards will be a half of the number of debit cards. However, the number of debit cards has low or moderate influence on the decrease of number of issued charge cards. So, the second dependence is more nonlinear than linear.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecka A.: Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
  2. Borcuch A.: Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.
  3. Larose D. T.: Metody i modele eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. Łabenda K.: Zakupy po polsku. Ochrona praw i formy płatności, CeDeWu, Warszawa 2010.
  5. Liczba wyemitowanych kartplatniczych w latach 1998-2011, oprac. E. Ożdżeńska, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2012.
  6. Starzyńska W.: Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  7. Świecka B.: Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu