BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylżanowski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach
Innovative Solutions in Logistics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 285-297, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i marketing - tom 1
Słowa kluczowe
Logistyka, Innowacje
Logistics, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tempo zmian, jakie zachodzą w światowych gospodarkach, pociąga za sobą konieczność nieustannego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Niekiedy innowacje w przedsiębiorstwie wymuszają firmy, które znajdują się we wspólnym łańcuchu dostaw. Dynamizm światowego rynku usług logistycznych przyczynia się do rozwoju technologii, dzięki czemu poszukiwane są najlepsze rozwiązania logistyczne, które wspierają procesy produkcyjne, usługowe i informacyjne. Nowe technologie informacyjne w logistyce odnoszą się nie tylko do nowoczesnych narzędzi informatycznych, ale przede wszystkim opierają się na innowacyjnym podejściu do ich roli w budowaniu wartości firmy. Celem opracowania jest wyodrębnienie innowacyjnych rozwiązań, które są ukierunkowane na rozwój systemu logistycznego. (abstrakt oryginalny)

The pace of changes in global economies entails necessity for introduce innovative solutions. Innovations are also in firms that exist in a common supply chain. The dynamism of the global logistics market contributes to the development of technology. Enterprises look for the best logistics solutions that support the processes of production, service and information. New information technologies in logistics refer not only to modern IT tools but above all they are based on an innovative approach to their role in building goodwill. The aim of article is an identification of selected and directed on development of logistic system, innovation solutions which can be used in polish and foreign enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Zarządzanie logistyczne w polskich przedsiębiorstwach (2), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1997, nr 7-8.
 2. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, OW SGH, Warszawa 1995.
 3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 1997.
 4. Bogdanienko J., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. UMK, Toruń 2004.
 5. Bossak J., Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, w: Polska. Raport o konkurencyjności. 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej - SGH, Warszawa 2006.
 6. Doskonałość w logistyce, wywiad z prof. H.-Ch. Pohlem, "Eurologistics" 2010, nr 3.
 7. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1998.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 9. Jasiński A., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
 10. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 11. Lewandowska J., Innowacje technologiczne i informatyczne w logistyce, "Logistyka" 2008, nr 5.
 12. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 13. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 14. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 15. Sosnowska A., Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Materiały i Prace IFGN, Warszawa OW SGH, 2002.
 16. Szymonik A., Badanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne firm, "Logistyka" 2004, nr 6.
 17. Wartecki A., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1999, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu