BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańko Kamila (Uniwersytet Szczeciński), Wolna-Samulak Aneta (Uniwersytet Szczeciński), Stankiewicz Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Globalizacja rynku usług turystycznych
Globalization of the market of tourist services on the example of travel agency TUI
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 325-336, tabl.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Rynek usług, Usługi turystyczne, Globalizacja
Services market, Tourism services, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turystyka stanowi jedną z kluczowych i najszybciej rozwijających się branż w sektorze usług gospodarki światowej. Na przestrzeni ostatnich 60 lat spowodowała istotne przeobrażenia społeczne i kulturowe, stała się czynnikiem generującym zatrudnienie ludności, a także jest źródłem dochodów wielu krajów. Globalizacja rynku turystycznego postępuje właściwie od początku lat 50. XX wieku wraz z rozwojem korporacji transnarodowych (np. w sferze linii lotniczych, łańcuchów hotelarskich czy organizatorów turystyki), które posiadają swoje oddziały w większości państw i zaspokajają znaczącą część światowego popytu turystycznego. Celem artykułu jest omówienie procesu globalizacji rynku usług turystycznych oraz dokonanie przeglądu czynników wpływających na globalizację. (fragment tekstu)

Significant impact on the functioning of the tourism market is the phenomenon of globalization. In the article presented what is globalization of the market of tourist services, and what significance it has in shaping the tourism products. Discusses the many factors affecting the globalization of one of the fastest growing sectors of the economy. To present the process of globalization in tourism selected international tourist concern - Touristik Union Internatonal (TUI).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Kocot, Wybrane problemy wpływu integracji europejskiej na ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki w Polsce, Zeszyty Naukowe AWF w Katowicach nr 19, s. 213-234.
 2. M. Kachniewska, Franchising jako narzędzie budowy łańcucha wartości przedsiębiorstw hotelarskich na europejskim rynku turystycznym, w: Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 103.
 3. I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 49.
 4. A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 59.
 5. M. Grzybowski, Klastry przemysłowo-usługowe jako narzędzie rozwoju konkurencyjności portów polskich na jednolitym rynku europejskim, https://portalmorski.pl/referaty/2003/10.pdf.
 6. J. Wajszczuk, Międzynarodowe środowisko finansowe: kierunki instytucjonalizacji, Key Text, Warszawa 2005, s. 49.
 7. T. Tulibacki, Organizacja pracy, cz. 1, WSiP, Warszawa 2009, s. 55.
 8. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 189-192.
 9. M. Strużycki, Globalizacja handlu w Polsce. Szanse i zagrożenia, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1996, s. 32,^ www.wycieczkiznam.pl, 30.03.2012.
 10. R.A. Nankervis, D. Wan, Chin Huat Ong, Globalization, employment and vulnerability and sustainability issues: The hotel industry in ASEAN, "Management Research Review", Vol. 23, No. 2-4, s. 39.
 11. J. Feczko, Badanie jakości globalizacji - ekonomiczne i zarządcze problemy a turystyka, w: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, red. W. Cabaj, J. Feczko, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 42.
 12. www.wycieczkiznam.pl, 30.03.2012. K. Mańko, Globalizacja rynku usług turystycznych, w: Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 136.
 13. B.J. Dąbrowska, Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji: zarys problematyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2006, s. 67-68.
 14. D. Szostak, Systemy rezerwacji komputerowej jako instrument dystrybucji usług hotelarskich, w: Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 20.
 15. I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-wa 2000, s. 49-50.
 16. www.lotnictwocywilne.republika.pl, 26.02.2012.
 17. www.staralliance.com, www.oneworld.com, www.skyteam.com, 26.02.2012.
 18. www.tui-deutschland.de, 10.04.2012.
 19. www.tui.pl, 10.04.2012.
 20. www.tuitravelplc.com/, 10.04.2012.
 21. www.accor.com/en/group.html/, 5.01.2010.
 22. J. Wysokiński, Turystyka międzynarodowa w warunkach globalizacji, Zeszyty Dydak-tyczno-Naukowe WSHGiT nr 2/2007, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Warszawa 2007, s. 31.
 23. www.intur.com.pl, 5.12.2010.
 24. Jaka przyszłość czeka turystykę, "Wiadomości Turystyczne" nr 21 (195), s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu