BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata (Politechnika Poznańska), Prussak Waldemar (Politechnika Poznańska)
Tytuł
System bezpieczeństwa oparty na obserwacji zachowań
Behaviour Based Safety System.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 51-59, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Świadomość społeczna
Security, Public awareness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyniki postępowań wyjaśniających zaistniałe awarie i katastrofy wskazują na to, że ich istotnym czynnikiem sprawczym jest niska kultura bezpieczeństwa. Jej znaczenie potwierdza m.in. fakt zróżnicowania częstości występowania tych zdarzeń w różnych przedsiębiorstwach tej samej branży. Uważa się, że w dużej mierze jest to spowodowane różnicami w zachowaniu pracowników1. Według definicji kultury bezpieczeństwa przedstawionej przez Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych (Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations) jest ona wynikiem osobistych i grupowych wartości, postaw, postrzegania, umiejętności i wzorców postępowania, które określają zaangażowanie się oraz styl i biegłość zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem przez organizację. Przedsiębiorstwa z pozytywną kulturą bezpieczeństwa charakteryzuje komunikacja, która opiera się na wzajemnym zaufaniu, wspólne postrzeganie znaczenia bezpieczeństwa i skuteczność środków zapobiegawczych.(fragment tekstu)

Realization of objectives of safety assurance requires proactive action from the organization. One of the frequently used methods of proactive prevention of accidents/injury in the workplace is safety based on observation of behavior. The paper presents a model of development of a safety culture among employees. The elements and conditions of Observation-based Safety are specified in detail.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Reason, Managing the risks of organizational accidents, Ashgate. Aldershot 1998, s. 23-48.
 2. ACSNI, Organizing for safety. Third report, Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations, Human Factors Study Group, London 1993, s. 23.
 3. M.R. Grüninger, Assessing safety culture maturity, "BART", June-July 2009, s. 78-79.
 4. Na podst. R. Lardner, M. Fleming, P. Joyner, Towards a mature safety culture, "IChemE Symposium Series" 2001, s. 635-642; S.J. Singer, D.M. Gaba, A.D. Geppert, A.D. Sinaiko, S.K. Howard, K.C. Park,The culture of safety: results of an organization-wide survey in 15 California hospitals, "Quality and Safety in Healthcare" 2003, 12, s. 112-118.
 5. C. Montijn, H. de Jong, A synthesis of the literature on safety culture: definitions, characteristics, indicators and classification scheme, "Proceedings of the Eurocontrol, Annual Safety R&D seminar",Rome, 24-26 October 2007.
 6. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU nr 24, poz. 141, z późn. zm.
 7. R.M. Choudhry, D. Fang, S. Mohamed, The nature of safety culture: a survey of the state-of-the-art, "Safety Science" 2007, 45 (10), s. 993-1012.
 8. M. Fleming, Safety Culture Maturity Model, "Offshore Technology Report 2000/049", HSE Books, Sudbury 2001.
 9. Por.: D.J. Pennie, N. Brook-Carter, W.H. Gibson, Human Factors guidance for maintenance, "Human Factors in Ship Design, Safety and Operation", The Royal Institution of Naval Architects, London 2007;M. Jasiulewicz-Kaczmarek, Macroergonomics design for improved quality performance in maintenance, "Foudations of Control and Managemant Science" 2008, 11, s. 171-181.
 10. Zagadnienie to przedstawiono również w artykułach: M. Koźlik, Obserwacja zachowań - kluczowe jest poznanie potrzeb, www.kulturabezpieczenstwa.pl/bezpieczenstwo/psychologia-w-bezpieczestwie/ 308-obserwacja-zachowań-kluczowe-jest-poznanie-potrzeb (07.2011); J.H. Williams, Poprawa komunikacji między pracownikami, www.kulturabezpieczenstwa.pl/ bezpieczenstwo/psychologia-w-bezpieczestwie/ 334-poprawakomunikacji (07.2011).
 11. M. Shawn, S.M. Galloway, The contributing factors of behavior-based safety failures, "EHS Today", March 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu