BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przenajkowska Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Procesy integracyjne na europejskim rynku usług płatniczych w świetle badań empirycznych
Integration Processes on the European Payment Services Market in the Light of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 417-425, wykr., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Dyrektywa PSD, Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Rynek usług bankowych, Płatności masowe, Integracja finansowa
PSD directives, Single Euro Payments Area (SEPA), Banking services market, Mass payments, Financial integration
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł bada wpływ zmian zachodzących na europejskim rynku płatniczym na funkcjonowanie sektora bankowego. Badania zostały przeprowadzone w bankach komercyjnych działających w Unii Europejskiej (w 15 krajach). Autorzy przygotowali kwestionariusz ankietowy i opracowali wyniki w zakresie problematyki innowacji płatniczych oraz dwóch europejskich programów integracyjnych: Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (ang. Single Euro Payment Area - SEPA) oraz Dyrektywy o usługach płatniczych (ang. Payment Services Directive - PSD). Największe korzyści z migracji do SEPA powinny osiągnąć duże korporacje, ponieważ będą miały możliwość zintegrowania swoich działań płatniczych w wielu krajach. Zyskają one także na rosnącej konkurencji między bankami na rynku europejskim. Natomiast banki zostały zidentyfikowane jako instytucje, które bezpośrednio w niewielkim stopniu skorzystają z wdrożenia SEPA. Jednak SEPA powinna mieć raczej pozytywny wpływ na konkurencyjność banków w Unii Europejskiej.(fragment tekstu)

The paper presents the results of a survey research concerning the development of payment services market. The survey was carried out among 15 European countries. It was showed that SEPA program implementation is an important challenge for European banking sector. The effects of the SEPA and Payment Services Directive implementation were also evaluated. The main beneficiaries of the payment market integration processes were identified. The paper also presents the reasons for introducing new regulations of the SEPA End Date as well as expected impact of this regulation on the competitiveness of European payment services market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J.: Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim, "Materiały i Studia" 2012, nr 265, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
  2. Spath D., Praeg C.-P., Korge G., Peeters B., Polasik M., Przenajkowska K.: European Trend Survey - Banks and Future 2012. Trends and Developments in the European Payments Market, Fraunhofer Verlag, 2012.
  3. Ward M.: EMV card payments - An update, "Information Security Technical Report" 2006, Vol. 11, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu