BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola i funkcje usług biznesowych w gospodarce narodowej
Role and functions of business services in the national economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 419-430, tabl.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Rozwój gospodarczy, Usługi biznesowe
National economy, Economic development, Business services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Usługi biznesowe w dużym stopniu warunkując postęp ekonomiczny, społeczny i kulturalny, pozostają w ścisłym związku z przemianami społeczno-gospodarczymi. Dlatego też ekonomiczną funkcję usług biznesowych należy uznać za czynnik niezbędny w procesie produkcji i reprodukcji społecznej. Przejawia się to we wszystkich fazach procesu gospodarowania: produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Rosnące znaczenie usług biznesowych w trzecim sektorze, a także w całej gospodarce narodowej, zadecydowało o podjęciu rozważań na temat tych usług. Celem artykułu jest analiza roli i funkcji usług biznesowych w gospodarce narodowej. (fragment tekstu)

Structural changes in the economies of developed countries are progressing in the direction of changes in the proportions between the three major sectors of national economy. between sectors are complex, multidirectional relationships. The agricultural sector and industry can no longer function without the service. The national economy increasingly important role played by new services, including business services. Those conditions for the selection purpose of this paper, which is to analyze the role and functions of business services in the national economy(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Karpiński, Przyszłość rynku pracy w Polsce, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" PAN, Warsza-wa 2006, s. 37-38.
  2. S.M. Szukalski, Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług, "Handel Wewnętrzny" 2004, nr 4-5, s. 48.
  3. K. Kłosiński, D. Mongiałło, Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 12, s. 95.
  4. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 691-693.
  5. M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 74.
  6. K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s. 45.
  7. M. Okulus, Usługi jako czynnik aktywizujący długofalowy rozwój gospodarki, Raporty, z. 71, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1998, s. 22.
  8. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 17-20.
  9. A. Fiuk, Usługi biznesowe w krajach Unii Europejskiej, w: Unia Europejska. Inte-gracja, konkurencyjność, rozwój, red. K. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 332.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu