BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Regiony inteligentne w perspektywie strategii Europa 2020
Intelligent regions in the prospect of the strategy europe 2020
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 703-714, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Strategia Europa 2020, Polityka spójności, Rozwój regionalny
Europe 2020 Strategy, Cohesion policy, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka "regionów inteligentnych", a dokładnie inteligentnie wyspecjalizowanych (ang. smart specialisation), pojawiła się w związku z pakietem rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących polityki spójności po 2013 roku i efektywnością wykorzystania jej instrumentów finansowych. Szybko toruje sobie drogę i staje się tematem wiodącym, gdyż za polityką spójności i przyjętym programem rozwojowym Unii Europejskiej (UE), tj. strategii Europa 2020, oraz dobrze realizowanymi posunięciami w wymienionych zagadnieniach może kryć się sukces bądź problem konkurencyjności i znaczenia UE w gospodarce światowej.

The study is regarding the meaning of intelligent regions in EU's competitive functioning on the international arena. The intelligent region means an optimal use of the potential of particular areas and also determining the specialization and including her in its developmental strategy. The intelligent specialization of regions is connected with priorities of the Strategy Europe 2020 for the development intelligent, balanced and supporting the social inclusion, which the regional policy is a director. And as the cohesion policy it serves achieving the territorial cohesion. So the intelligent region is a path to achieving the territorial cohesion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dołęgowski T: Postulowane kierunki wspierania konkurencyjności Polski i Republik Bałtyckich w świetle strategii "Europa 2020" Unii Europejskiej, w: Procesy gospodarcze w Unii Europejskiej i rola państw członkowskich, red. B. Grużewski, Uniwersytet w Białymstoku, Filia w Wilnie UAB ,,BMK Leidyka", Wilno 2012.
  2. Greta M.: Institutional, Legal and financial Aspects of the Functioning of Euroregions and Their Activity in the Youngenst polish Euroregions as well as in the Oldest one Bialowieza Forest, Szeszupa, Lyna-Lava and Neisse, Technical uni-versity of Lodz, Lodz 2011.
  3. Greta M.: Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
  4. Greta M., Kowalski J.: Polityka regionalna Unii Europejskiej w perspektywie wyzwań strategii "Europa 2020", w: Aspekty integracyjne w Unii Europejskiej i relacje międzyregionalne, red. J. Wołkonowski, Uniwersytet w Białymstoku, filia w Wilnie, UAB "BMK Leidyka", Wilno 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu