BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Aneta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Pakiet g@rch jako ekonometryczno-informatyczne narzędzie wykorzystywane do pomiaru ryzyka akcji
G@Rch Software as an Econometric-Informatic Tool Used for The Measurement of Shares Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 449-459, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Słowa kluczowe
Informatyka, Ryzyko, Akcje, Pomiar ryzyka
Information science, Risk, Shares, Risk measures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Oszacowane w pakiecie G@RCH miary ryzyka mogą być przydatne do przeprowadzenia analizy porównawczej efektywności inwestycji w akcje spółek giełdowych, a dodatkowo zapoznają praktyków rynku finansowego z nowoczesnym narzędziem ekonometryczno-informatycznym, jakim jest pakiet G@RCH. Warto podkreślił, iż pakiet G@RCH zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs wyposażony w rolowane menu, jak również przydatne w analizie ryzyka inwestycyjnego funkcje graficzne (wykres wariancji warunkowej procesu czy oszacowanych w próbie i poza nią wartości VaR). Dodatkowo użytkownik tego pakietu może korzystać z dostępnych poprzez interfejs graficzny OxMetrics funkcji graficznych. Warto również podkreślić, iż oprogramowanie to może zostać wykorzystane w procesie nauczania ekonometrii finansowej, gdyż umożliwia zaprezentowanie studentom praktycznych aspektów użycia wybranych metod ekonometrycznych do analizy danych pochodzących z różnych segmentów rynku finansowego.(fragment tekstu)

The purpose of this paper is to present the possibilities of using the econometric software G@RCH in the measurement of the risk associated with investing in shares of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 01.01.2009- 31.10.2012. G@RCH software allows users to estimate risk measures such as Value at Risk and Expected Shortfall, and additionally provides some back-testing procedures,e.g.: Dynamic Quantile Test or Failure Rate Test in order to verify the accuracy of VaR estimates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doman M., Doman R.: Modelowanie zmienno􀄞ci i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 2. Doornik J.A.: An Introduction to OxMetrics 6 - A Software System for Data Analysis and Forecasting, Timberlake Consultant Ltd., London 2005.
 3. Engle R., Manganelli S.: CAViaR: conditional autoregressive Value at Risk by regressions quantiles, Mimeo, Department of Economics, San Diego 2002, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.3591&rep=rep1&type=pdf
 4. Giot P., Laurent S.: Market Risk in Commodity Markets: A VaR Approach, "Energy Economics" 2003, nr 5.
 5. Jorion P.: Value-at-Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill, New York 2000.
 6. Laurent S.: Estimating and Forecasting ARCH Models Using G@RCH, Timberlake Consultants Ltd., London 2009.
 7. Scaillet O: Nonparametric Estimation and Sensitivity Analysis of Expected Shortfall, Mimeo, University Catholique de Louvain, 2000, http://www.istfin.eco.usi.ch/ seminar-papers-Scailletshfall.pdf
 8. Skrodzka W.: Metody oceny pomiaru wartości zagrożonej w warunkach wzmożonej niestabilności rynków finansowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3, Gdańsk 2009.
 9. Trzpiot G.: Wybrane modele oceny ryzyka. Podejście nieklasyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 10. Tsay R.S.: Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons Inc., New Jersey 2005.
 11. Włodarczyk A: OPF Investment Policy in Poland and Risk Measurement Methodology in the Period of Financial Markets Destabilization,
 12. Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych, red. A. Włodarczyk, Sekcja Wydawn. WZ PCzęst., Częstochowa 2011.
 13. www.gpwinfostrefa.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu