BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Mariusz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Szymański Piotr (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Możliwości wykorzystania międzynarodowej drogi wodnej E-70 jako atrakcji turystycznej
TheII Possibilities of Using International Waterway E-70 as a Tourist Attraction
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 141-153, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyczne atrakcje, Drogi wodne
Tourist attraction, Waterways
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było m.in. wskazanie barier rozwoju turystyki wodnej śródlądowej oraz próba stworzenia hierarchii ważności przyczyn korzystania z ofert związanych z turystyką wodną. Badaczy interesowały ponadto opinie mieszkańców, turystów i przedsiębiorców na temat możliwości wykorzystania tej drogi wodnej jako atrakcji turystycznej. Kolejnym istotnym celem pracy była ocena infrastruktury turystycznej, walorów antropogenicznych i przyrodniczych.Autorzy postawili tezę, że wśród najważniejszych czynników wewnętrznych,dzięki którym będzie można wykorzystać międzynarodową drogę wodną jako atrakcję turystyczną, znajduje się zadowalający stan urządzeń wodnych. Natomiast wśród czynników zewnętrznych wskazali zwiększenie źródeł wiedzy o ofercie. (fragment tekstu)

A fragment of international E-70 waterways has been characterized in the article with special consideration to Bydgoski Channel. The paper covers main barriers to the development of inland water tourism and an attempt at creation of a hierarchy of grounds for accepting an offer. The authors have also made an assessment of tourist infrastructure, and anthropogenic and natural virtues. Collected views have shown possibilities of using the waterway as a tourist attraction. Semantic differentiation test has been used in the research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Jarzębińska, Problems of Inland Navigation In Poland in View of Integrated Water Resources Management (IWRM), w: Proc. of the 10th, International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, red. J. Petraš, Šibenik 2007.
  2. M. Gorączko, Natężenie ruchu żeglownego na bydgoskim odcinku drogi wodnej E-70 - stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, red. Z. Babiński, Wydawnictwo Logo, Bydgoszcz 2008, s. 34.
  3. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
  4. UE energy and transport in figures, Statistical Pocketbook 2010, s. 153.
  5. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny śródlądowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 69.
  6. Z. Kordel, K. Senator-Bentkowska, Transport w turystyce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008, s. 126-127.
  7. 10 Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 78-79.
  8. M. Barczak, P. Szymański, Test zróżnicowania semantycznego dla Bydgoskiego Tramwaju Wodnego, w: Zeszyty Naukowe nr 590, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu