BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starnawska Marzena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Przedsiębiorczość społeczna jako przestrzeń rozwiązywania problemów społecznych i realizacja szans przedsiębiorczych - analiza zjawiska
Social Entrepreneurship as Means for Solving Social Problems and Grasping Entrepreneurial Opportunities - Analysis.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 89-95, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość społeczna, Społeczeństwo
Social entrepreneurship, Society
Uwagi
summ.
Abstrakt
W polskiej teorii i praktyce przedsiębiorczość społeczna1 nie jest kategorią obcą. Funkcjonuje ona jako pojęcie parasol (umbrella concept), odnosząc się do wszelkich przedsięwzięć społecznych w sektorze NGO, wśród przedsiębiorstw non-profit czy też organizacji pożytku publicznego i innych inicjatyw społecznych z pogranicza trzech sektorów (rządowego, prywatnego, organizacji pozarządowych, które podejmują się rozwiązywania problemów społecznych). To, jak model przedsiębiorczości społecznej w Polsce wygląda obecnie i jakie są jego uwarunkowania, wynika ze specyfiki kontekstu społeczno-ekonomicznego, który w porównaniu z dojrzałymi gospodarkami światowymi charakteryzuje się krótszym doświadczeniem demokracji i wolnego rynku.(fragment tekstu)

The author make an attempt at providing a concise overview of what social entrepreneurship is and how it helps to solve social problems. There are few key issues emphasized in defining social entrepreneurship phenomenon. Also, some contextual elements that influence the nature and popularity of social entrepreneurship in Poland are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Soboń-Smyk, 20 lat sektora w Polsce - kilka wyników badań, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/459472.html z dnia 11 maja 1009 r.
 2. M.H. Morris, Entrepreneurial Intensity: Sustainable Advantage for Individuals, Organizations and Societies, Quorum, Westport, CT 1998.
 3. A. Nicholls, Social entrepreneurship, w: Enterprise and small business: Principles, Practice and Policy, red. S. Carter, D. Jones-Evans, Prentice Hall 2008.
 4. D. Jones, W. Keogh, Social enterprise: a case of complexity, "Social Entrepreneurship Journal" 2006, No. 2 (1), s. 11-26.
 5. P. Burns, Entrepreneurship and Small Business, Palgrave Macmillan, Houndmills 2007.
 6. D. Henton, J. Melville, K. Walesh, The age of the civic entrepreneur: restoring civil society and building economic community, "National Civic Review" 1997, No. 86 (2), s. 149-156.
 7. W. Drayton, The Citizen Sector: Becoming as Entrepreneurial and Competitive as Business, "California Management Review" 2002, No. 44 (3), s. 120-132.
 8. P. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, Panbooks, UK 1985; T.C. Cochran, The Business Revolution, "The American Historical Review" 1974, No. 79 (5), s. 1449-1466.
 9. S. Jonson, Literature Review on Social Entrepreneurship, "Canadian Centre for Social Entrepreneurship Discussion Paper" 2000, www.bus.alberta.ca/ccse/WhatIs z dnia 15 maja 2009 r.
 10. G.A. Lasprogata, M.N. Cotton, Contemplating enterprise: the business and legal challenges of social entrepreneurship, " American Business Law Journal" 2003, No. 41, s. 67-113.
 11. D. Bornstein, Jak zmieniać świat. Przedsiębiorcy społeczni - wizjonerzy naszych czasów, Anwero, Gdańsk 2009.
 12. A. Nicholls, Social entrepreneurship, w: Enterprise and small business: Principles, Practice and Policy, red. S. Carter, D. Jones-Evans, Prentice Hall 2008.
 13. R. Harding, M. Cowling, Social Entrepreneurship Monitor: United Kingdom 2004, Global Entrepreneurship Monitor, London 2004.
 14. L. Salomon, H. Anheier, The Emerging Sector Revisited, John Hopkins University, Baltimore 1999; A. Nicholls, op.cit.
 15. Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, red. J.J. Wygnański, FISE 2008.
 16. B. Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa 2008.
 17. A. Kubiak, A. Miszalska, Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczypospolitej, "Kultura i Społeczeństwo" 2003, nr 2, s. 19-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu