BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batyk Iwona M. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Determinanty popytu na turystykę kajakową na Warmii i Mazurach
Determinants of Demand for Kayak Tourism in Warmia and Mazury Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 155-164, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Turystyka
Tourist demand, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turystyka kajakowa na Warmii i Mazurach najsilniej rozwinięta jest na takich rzekach, jak: Krutynia, Łyna, Drwęca, Omulew czy Marózka. Obok spływów kajakowych organizowanych przez PTTK i prywatnych organizatorów turystyki, coraz częściej można spotkać kajakarzy indywidualnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu określenie determinantów popytu na turystykę kajakową oraz ocenę związków pomiędzy czynnikami decydującymi o wyborze tego rodzaju turystyki a cechami demograficznymi. (fragment tekstu)

Changes on the tourist market in Poland causing increased interest in an active form of leisure activity. Kayak tourism has extensive prospects for development. The varied landscape, many waterways, forests, nature reserves, monuments of architecture, provide excellent conditions for hiking kayaking in the Warmia and Mazury. The article presents results of studies that aimed to identify the determinants of demand for kayak tourism and an assessment of the relationship between a determining factor and demographic characteristics on the example of selected rivers in the Warmia and Mazury. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSSZ "Solidarność", Gdańsk 1992, s. 49.
  2. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 47.
  3. D. Milewski, Popyt turystyczny, w: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2006, s. 78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu