BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurczewski Rafał (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Popyt ekoturystyczny
Demand For Ecotourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 165-175
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Ekoturystyka, Popyt turystyczny
Ecotourism, Tourist demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza popytu ekoturystycznego. Dokonano jej w odniesieniu do historii rozwoju ekoturystyki, w oparciu o analizę materiałów źródłowych dotyczących szacowania sektora, popytu oraz profilu ekoturystyk - jako danych niezbędnych do sprecyzowania strategii rozwoju ruchu ekoturystycznego. Wykorzystano również badania sondażowe na temat ekoturystyki w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego.

The International Ecotourism Society defined ecotourism as responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people. It is one of the most rapidly developing forms of tourism. Demand for ecotourism has been growing annually from 10 to 34% since 1990, with its peak 3 times higher than the whole sector in 2004, according to World Tourism Organization (UNWTO). In 2005 Tourism Network said ecotourism was one of the most rapidly growing sectors in tourist industry. Annual growth rate worldwide is 5%, which accounts for 6% of world gross domestic product and 11,4% of all consumer spending. Tourism in Poland can develop properly thanks to popularity of ecotourism. Natural environment and culture of Central and Eastern Europe is often more attractive that this of Western Europe. That is why more and more ecotourists from abroad become interested in our country. Along with growth of ecological awareness we can observe increase in interest in regional ecotourist offers among national tourists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Fennell, Ecotourism, Routledge, London and New York 2008, s. 282.
 2. 2 L. Twining-Ward, Feasibility study for Pacific Ecotourism Association (PETA), www.south-pacific.travel/spto/export/sites/spto/public/reports/final_draft_PETA.pdf
 3. K. Kurczewski, Ekoturystyka w parkach krajobrazowych, w: Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych, red. K. Kasprzak, R. Kurczewski, A. Wartecki, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 2011, s. 47-64.
 4. Critical issues in Ecotourism: Understanding a complex tourism phenomenon, red. J. Higham BH, 2008, s. 434.
 5. L. Mastny, Treading Ligghtly: New Paths for International Tourism, "Worldwatch Paper" 2001, nr 159, Washington, 2001, s. 88.
 6. C. Solomon, Where the high life comes naturally, "New York Times" 2005. www.travel.nytimes.com/2005/05/01/travel/01eco.html.
 7. M. Honey, Ecotourism and sustainable development. Who owns paradise? Island Press, 2008, s. 551.
 8. UNWTO, Global Forecasts nad Profiles of Market Segments, Tourism 2020 Vision, 2001, s. 139.
 9. Ecotourism and other Services Derived From Forests in the Asia-Pacific Region: Outlook to 2010, FAO, www.fao.org/docrep/w7714e/w7714e00.htm#Contents.
 10. Ekologiczny dom agroturystyczny - czyli jak nadać ekoturystyczny profil swojemu gospodarstwu, red. J. Zientek-Varga, SIĘ, Warszawa 2009, s. 71.
 11. D. Zaręba, Ekoturystyka.Wyzwania i nadzieje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 184.
 12. R. Ryel, T. Grasse, Marketing ecotourism: attracting the exlusive ecotourist, w: NatureTourism: Managing for the Environment, red. T. Whelan, Washington DC, Island Press 1991, s. 223.
 13. R. Dodds, The Nature of Ecotourism, Friends of Conservation Economic and Social Benefits of Forest Protection, Birdlife International Workshop 2005,www.birdlife.org/ action/ change/europe/forest_task_force/2005_workshop/nature_of_ecotourism.pdf.
 14. D. Diamantis, Ecotourism: Management and Assessment, Thomson 2004, s. 359.
 15. R. Kurczewski, Polska - naturalny wybór w turystyce europejskiej, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku - szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, red. S. Bosiacki, J. Grell, AWF Poznań, Poznań 2004, s. 301-305.
 16. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Warszawa 2008.
 17. A. Niezgoda, Problems of implementing sustainable tourism in Poland, "The Poznań University of Economics Review" 2004, Vol. 4, No. 1, Wyd. AE Poznań, s. 30-42.
 18. 25 R. Kurczewski, Uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w Polsce, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku: uwarunkowania rozwoju w dobie globalizacji i kryzysu ekonomicznego, red. S. Bosiacki, Zeszyty Naukowe nr 19, Wyd. Nauk. WSHiU w Poznaniu, 2010, s. 269-276.
 19. l. Hickman, Is the future green?, "The Guardian" 2006, www.guardian.co.uk/ travel/ 2006/may/20/ecotourism.guardiansaturdaytravelsection5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu