BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilczuk Julita E. (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Przedsiębiorczość jako postawa kreowania i działania małej firmy
Entrepreneurship as a Basis for Rising a Small Business.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 96-104, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Nauki o zarządzaniu
Entrepreneurship, Creating company's value, Management sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od lat osiemdziesiątych w wielu krajach prowadzi się intensywne badania nad zjawiskiem przedsiębiorczości oraz funkcjonowaniem małych firm. W Polsce takie badania są prowadzone od lat dziewięćdziesiątych. Niemniej jednak zarówno w Polsce, jak i innych krajach niezmiennie pojawiają się te same pytania dotyczące sektora MSP oraz przedsiębiorczości, a poszukiwanie na nie odpowiedzi nie przynosi oczekiwanego efektu. Co powoduje, że tak niewiele wiemy na temat tych bardzo istotnych zjawisk dla gospodarki? Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wykorzystywanie różnej metodyki w badaniach nawet na ten sam temat. To z kolei wynika z faktu, że przedsiębiorczość jako obszar badań, który w dużym stopniu odnosi się do MSP, jest w fazie niedojrzałej, co oznacza brak lub niedopracowanie metodyki badawczej, a to wynika głównie ze specyfiki badania przedsiębiorczości, które to zjawisko w swojej naturze ma charakter wielodyscyplinarny. Jego badanie można przeprowadzić nie tylko w oparciu o najbardziej zbliżone dyscypliny, ekonomię i nauki o zarządzaniu, ale także w oparciu o psychologię czy też socjologię. Oznacza to tym samym, konieczność sięgania do narzędzi, które są specyficzne dla tych dyscyplin nauki. Nakładają się na to także inne problemy: brak miar różnych zjawisk związanych przedsiębiorczością i funkcjonowaniem małej firmy (wzrostu, rozwoju, sukcesu itp.), prowadzenie badań na zamówienie, które powoduje, że są one konstruowane pod dyktando zamawiającego (instytucje rządowe, samorządowe itp.).(fragment tekstu)

The main problem with researching SMEs and entrepreneurship is that we still lack the unequivocal definition of most phenomenon connected with those two. Because of changes in the main area of interest, from person and objects to processes, there is also a need to change the approaches to investigate both SMEs and entrepreneurship. Author gives some tips for designing such researches, especially to use more qualitative methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Gartner, Is There an Elephant in Entrepreneurship? Blind Assumptions in Theory Development, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2001, Summer, Vol. 25, Iss. 4, s. 27-40.
 2. C. Bruyat, P. Julien, Defining the field of research in entrepreneurship, "Journal of Business Venturing" 2000, Vol. 26, s. 165-180; J.E. Wasilczuk, Investigate or not - problems with the entrepreneurship research methodology, w: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland, red. J.E. Wasilczuk, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2009, s.8-17.
 3. J.E. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2005, s. 112-115.
 4. N. Bosma, J. Levie, Global Entrepreneurship Monitor 2009, Executive Report, http://www.gemconsortium.org/ (8.09.2011).
 5. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001, s. 15-20.
 6. S. Shane, S. Venkataraman, The promise of entrepreneurship as a field of research. "Academy of Management Review" 2000, Jan, Vol. 25, Iss. 1, s. 217-226.
 7. W. Bygrave, The entrepreneurship paradigm (I) revisited, w: Handbook of Qualitative Research Methods in Entrepreneurship, red. H. Neergaard, J. Ulhoi, Edward Elgar Publishing, 2007, s. 17-48.
 8. R. Blackburn, A. Kovalainen, Researching small firms and entrepreneurhsip: Past, present, and future. "International Journal of Management Reviews" 2009, Vol. 11, Iss. 2, s. 127-148.
 9. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 54 i n.
 10. R. Blackburn, A. Kovalainen, op.cit., s.127-148.
 11. Bygrave, op.cit., s. 17-48.
 12. M. Mone, W. McKinley, The uniqueness value and its consequences for organization studies, "Journal of Management Inquiry" 1993, Vol. 2 (3), s. 284-296.
 13. P. Dominiak, Refleksje po wykładzie Olivera Williamsona, "Pismo PG", listopad 2011, s.29-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu