BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuba Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Spoz Anna (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na poprawę konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw
The Social Responsibility of the Business With the Chance on the Improvement of the Competitiveness the Micro and Small Enterprises.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 105-113
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Konkurencyjność
Corporate Social Responsibility (CSR), Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku w sytuacji permanentnych zmian oznacza zdolność utrzymywania dotychczasowej lub tworzenia nowej przewagi konkurencyjnej. Jest to możliwe poprzez zarządzanie zmianami. Przyjmuje się, że zarządzanie zmianami to zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

For purposes of the article was the indication of the advantage of the application through the micro and small enterprises of the idea of the social responsibility of the business (Corporate Social Responsibility - CSR). This idea is based on the dialogue of the enterprise with partners and taking through it responsibilities for her actions in the economic sphere, social and ecological and the ethics in action.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010, s. 29-228.
 2. M. Strużycki, Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004, s. 20.
 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 66.
 4. G. Dehnel, Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 29.
 5. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, red. E. Skawińska, op.cit., s.67.
 6. J. Adamczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 9.
 7. A.K. Koźmiński, K. Obłój, Strategie zarządzania, w: Współczesne koncepcje zarządzania, red. A.K. Koźmiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s.379.
 8. S. Surdykowska, Kryzysy finansowe a wiarygodność sprawozdań finansowych, w: Problemy współczesnej rachunkowości, red. Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, SGH, Warszawa 2009, s. 477.
 9. J. Krasodomska, Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2010, s.11-12.
 10. K. Obłój, Światowy kryzys, "Manager magazin" 2009, nr 1, s. 58-60.
 11. T. Borkowski, PR w kryzysie czy kryzys w PR?, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 43, s.50-51.
 12. A. Kamela-Sowińska, Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, w: Problemy współczesnej rachunkowości, red. Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, op.cit., s. 216.
 13. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 49.
 14. R.W. Grifin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 117.
 15. J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008, s. 181.
 16. D. Faulkner, C. Bowman, Strategie konkurencji, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996, s. 35-45.
 17. M. Gorynia, Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, w: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, red. E. Najlepszy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 22.
 18. B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń 2001, s. 59.
 19. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, s. 346.
 20. B. Wernerfelt, A resource - based view of the firm, "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5, s. 171-180.
 21. J. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1, s.99-120.
 22. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2005, s. 93.
 23. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 91-92.
 24. Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, FOB, Warszawa 2001, s. 274-282.
 25. W. Budzyński, Zarządzanie wizerunkiem firmy, SGH, Warszawa 2002, s. 11-17.
 26. J. Filipek, Reputacja tworzy kapitał firmy, "Forum Odpowiedzialności Biznesu" 2002, nr 2, s. 4.
 27. P. Kotler, Konkurencyjność a charakter społeczny, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Golgsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 180.
 28. Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, op.cit., s. 44.
 29. U. Gołaszewska-Kaczan, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako instrument walki konkurencyjnej, w: Strategie konkurencji przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, red. J. Szabłowski, WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2004, s.363.
 30. M.E. Porter, M.R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, w: Harvard Business Review on Corporate Responsibility, Harvard Business School Press, Boston 2003, s. 38-41.
 31. U. Gołaszewska-Kaczan, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako instrument walki konkurencyjnej, w: Strategie konkurencji przedsiębiorstw..., s.364.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu