BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baliś Magdalena (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Dobre i złe praktyki w zarządzaniu finansami mikro i małych przedsiębiorstw w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności podmiotu
Good and Bad Practices in Finance Management of Small and Micro Enterprises and Their Impact on the Continuation of the Business.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 117-126, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Przedsiębiorstwo, Podmioty gospodarcze
Financial management, Enterprises, Business entity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikro i małe przedsiębiorstwa to jedna z najistotniejszych grup w sferze gospodarczej każdego kraju. Także w Polsce jest to grupa stanowiąca 99,9%1 wszystkich przedsiębiorstw, wypracowująca 46,9%2 PKB i tworząca 41,4% miejsc pracy3. Istotnym problemem, jaki dotyka tę grupę podmiotów, jest ich niska zdolność do kontynuacji działalności w okresie pierwszych pięciu lat po powstaniu, która sięga zaledwie 30%4. Waga tego problemu jest duża, gdyż upadek lub likwidacja firmy z sektora MMP5 oznacza najczęściej utratę źródła utrzymania dla samego przedsiębiorcy i jego pracowników, konieczność spłaty zobowiązań firmowych z majątku osobistego przedsiębiorcy oraz znaczące obniżenie samooceny takiego przedsiębiorcy i związaną z tym utratę inicjatywy w przyszłości.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to find out which examples of good and bad practices in financial management can be found in Polish micro and small enterprises (MSEs). An analysis was carried out in order to show the impact of these practices on the capability of the enterprise to carry on the business beyond five years, considering the fact that currently only 30% of MSEs in Poland manage to do so. In the results of the research conducted on eighty subjects the following examples of negative phenomena stand out: weakness of the debt management policy, excessive investment activity with respect to enterprise's financial capacity, poor quality of financial planning in enterprises, and poor utilization of financial analyses existing in the enterprise in the decision-making processes. Among positive phenomena we have shown examples of successful use of the financial leverage in the MSE sector, bankruptcy prediction and debt restructuring, benchmarking, cross financing and just-in-time inventory management. Also pointed out was the role of an active, responsible, open and flexible attitude of entrepreneurs in shaping the financial policy of his company as a factor that allows to adapt to the rapidly changing environment and survive periods of economic downturn.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Łapiński, Zarejestrowane i aktywne MSP w latach 2008-2009, w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, red. A. Wilmańska, PARP, Warszawa 2010, s. 31.
  2. R. Zakrzewski, Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto, w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, red. A. Wilmańska, PARP, Warszawa 2010, s. 28.
  3. J. Łapiński, Liczba pracujących oraz przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze MSP, w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009..., s. 39; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009, s. 134.
  4. J. Łapiński, Zarejestrowane i aktywne MSP..., s. 37.
  5. Przyp. autor. - sektor MMP - sektor mikro i małych przedsiębiorstw, zgodnie z definicją mikro i małego przedsiębiorstwa przyjętego w art. 104 i 105 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.07.2004, DzU nr 173, poz. 1807, z późn. zm., implementującej Recommendation 2003/361/EC Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r.
  6. B. Prusak, Uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw, w: Gospodarka Polski w okresie transformacji, red. F. Bławat, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001, s. 79-99.
  7. M. Baliś, Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw w outsourcingowym modelu rachunkowości - szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 637, WNUS, Szczecin 2011, s. 13-20.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 16.08.2003 r., DzU nr 152, poz. 1475, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu