BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałka Ewa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wrońska-Kiczor Janina (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Alternatywne formy turystyki jako nowe trendy w popycie turystycznym
Alternatives Forms of Tourism as the New Trends in Tourist Demand in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 189-205, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Turystyka
Tourist demand, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba oceny turystyki alternatywnej w aspekcie kształtującego się stale popytu turystycznego w nawiązaniu do występujących obecnie trendów rozwojowych turystyki. Referat powstał w wyniku analizy dostępnej literatury oraz własnych badań i obserwacji prowadzonych w terenie (ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego).(fragment tekstu)

The development of the competitive touristic products constitutes one of the most important tasks of the tourism sector in Poland. The most significant activities as well as the directions of the prospective initiatives have been presented in the article. The aspects of alternatives forms of tourism development have also been presented in this article. It requires the cooperation at the local level as well as the commitment of the servicers, the local authority units and the representatives of local communities. The role of the cooperation among the subjects interested in the rural development regions has been stressed. The alternatives forms of tourismmainly forms of recreation in many areas. They have been developing for a few years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2006.
 2. M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statystyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007.
 3. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1998.
 4. L. Butowski, Organizacja turystyki w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Społeczno- -Przyrodniczej, Lublin 2004.
 5. D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. E. Marks, Miejsce ekoturystyki w budowaniu wizerunku wiejskiego produktu turystycznego, w: Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wyd. Akademii Morskiej, Gdynia 2009.
 7. W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Wyd. Proksenia, Kraków 2007.
 8. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 10. A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 11. Z. Krasiński, H. Piasny, H. Szulce, Ekonomika konsumpcji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1984.
 12. Ph. Hardy, A. Villeneuve, Le compertement des consommateurs d'aprés l'enquete "budgets de famille", "Etudes de Conjoncure" 1968, nr 10.
 13. B.J. Dąbrowska, Innowacje w usługach a sukces rynkowy. Trendy rozwojowe usług turystycznych w warunkach globalizacji, w: Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska., M. Przydział, Prace Ekonomiczne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 14. Kompedium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. I. Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wyd. Śląsk, Katowice 1995.
 16. R. Bleinstein, Themen der Tourismuskritik, w: "Touristik und Verke" 1987, nr 3.
 17. J. Krippendorf, Die Landschaftfresser. Tourismus und regionale Erholungslandschaft- Verderben oder Segen?, Bern, Stuttgart 1975.
 18. C. Kaspar, Die Tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Stuttgart, Bern 1991.
 19. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 20. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa, 2003.
 21. W. Alejziak, Turystyka wobec wyzwań XXI w., Wyd. Albis, Kraków 1999.
 22. Z. Kruczek, Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Proksenia, Kraków 2004.
 23. I. Kiniorska, E. Pałka, Wybrane aspekty rozwoju turystyki w regionie Gór Świętokrzyskich, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
 24. R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 25. B.J. Dąbrowska, Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji. Zarys problematyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2006.
 26. R. Jungk, Wieviele Touristen pro Hektar Strand, w: "Geo" 1980, nr 10.
 27. J. Kosmaczewska, Systemy oceny jakości wiejskiej bazy noclegowej w Polsce i wybranych krajach UE, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, red. S. Bosiacki, J. Grell, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2004.
 28. E. Pałka, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 29. J. Wrońska-Kiczor, Kierunki aktywizacji gospodarczej ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego, w: Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Kiniorska, E. Pałka, Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
 30. A. Machnik, I. Miedzińska, Ekoturystyka jako forma aktywizacji terenów wiejskich, w: Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 31. E. Zuzańska-Żyśko, I. Kiniorska, S. Pytel, Wieś tematyczna jako nowa forma aktywizacji na obszarach wiejskich, w: Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Kiniorska, E. Pałka, Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
 32. World Travel & Tourism Council, Poland, Travel & Tourism Sowing the Seeds of Growth, The 2005 Travel & Tourism Economic Research 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu