BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Anna (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Rola ekonomii społecznej w środowiskach wiejskich na tle gospodarki rynkowej Polski
Role Of Social Economy In Rural Areas In The Polish Market Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 117-132, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Wieś, Gospodarka rynkowa
Social economy, Village, Market economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wydarzenia jakie w Polsce zapoczątkował rok 1990 w znaczącym stopniu wpłynęły na podejście do funkcji i zadań pomocy społecznej. Stworzenie efektywnego systemu łagodzenia skutków transformacji, zwłaszcza dla potrzebujących, rozumianych jako ci, którzy nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej stało się ważną częścią kwestii społecznych, które coraz silniej wysuwały się na plan pierwszy i wymagały aktywnej interwencji. Gospodarka rynkowa to system, który ze względu na swoją specyfikę uwypukla nierówności między gospodarującymi podmiotami. Nie wszystkie różnice niweluje "niewidzialna ręka rynku". Coraz częściej dlatego poszukuje się możliwości, pozwalających na efektywne rozwiązania kluczowych problemów ekonomiczno-społecznych, które zamykają się w pojęciu wykluczenia społecznego, rozumianego między innymi jako długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia, przewlekłe choroby, brak odpowiedniego wykształcenia czy zbyt niskie zarobki. Z takimi problemami stykają się zarówno mieszkańcy miast, jak i wsi, jednak szczególnie narażona jest ludność wiejska, ze względu na znacznie mniejsze możliwości dostępu do edukacji, rynku pracy, technologii.(abstrakt oryginalny)

The paper is connected with an important and noticed today, problems of existential members of these societies have remained more frequently, which have remained from it excluded, owing to different vital situation, stripped (gotten rid) sources of maintenance often. Domain has turned out on disfunctions of markets on borderland public answer placing and private sector of activity - economy social, so to say, there be complementary alternative functions of protective states, for it particularly, they need which most .original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Active Social Policies I the EU Inclusion through participation, red. R. Berly, H. Van Maler, The Policy Press, Bristol 2002.
 2. Brenner R., Shifting Attitude, w: Perspectives on Social Welfare, red. Weinberger P., Collier-McMillan 1974.
 3. Gordon I., Riihinen O., Exclusion in cities in Britain and Finland, University of Helsin-ki 1990.
 4. Grell P., Wery A., Względność pojęcia ubóstwa, "Prezentacje" 1981, nr 3.
 5. Jordan B., Paupers. The Making of New Claiming Class, Routeledge & Kegan Paul, London 1973.
 6. Kurowski P., Pomoc społeczna w krajach OECD i w Polsce, "Polityka Społeczna" 1998, nr 7.
 7. Leadbeather Ch., The rise of the Social Entrepreneur, demos: London 1997.
 8. Miller S.M., Rein M., Poverty, Inequality and Policy, w: Social problems: A Modern Approach, red. S. Howard Becker, John Wiley & Sons, New York- London-Sydney, 1967.
 9. Spicker D., Poverty and Social Security, Routeledge, London 1993.
 10. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 11. Wygnański K., Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, w: raport otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", Fundacja Inicjatywy Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu