BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badzińska Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym
Directions Of Development In Communication And Diffusion Of Knowledge In The Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 13-24, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Wiedza, Komunikowanie marketingowe, Społeczeństwo informacyjne, Dyfuzja wiedzy
Knowledge, Marketing communication, Information society, Knowledge diffussion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rola nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wpływ na zachodzące zmiany cywilizacyjne i kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego są jednym z istotnych tematów rozważań w ostatnich latach. Nadal brakuje jednak jednoznacznego aparatu pojęciowego, stąd sam termin "społeczeństwo informacyjne" ciągle budzi wątpliwości. Niezależnie jednak od wszelkich trudności interpretacyjnych przyjmuje się, iż jest to społeczeństwo epoki ponowoczesnej, w której istotną rolę odgrywa informacja, wiedza oraz techniki i urządzenia do ich transmisji i przetwarzania. Techniki ICT (Information and Communication Technology) są niewątpliwie czynnikiem sprawczym rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Już w latach 70. XX wieku John McHale pisał o informacji jako "podstawowym bogactwie człowieka", podkreślając, iż inne bogactwa opierają się na stanie informacji, jaką posiadamy o otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

The dynamic development of various forms of interactive media leads to the formation of an open information society. Hypermedia communication has become the hallmark of fundamental social and economic changes on an international scale. This paper discusses innovative forms of communication between enterprises and their customers. The personalization of transmission has been addressed along with taking into account the target audience niche groups and undertaking active incentives leading to interaction. Based on the results of empirical research this paper presents the methods and media used in the transmission of knowledge as a form of professional development of employees. It is of research and analytical character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badzińska E., Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa 2011.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 3. Januszewski F., Żyminkowski T., Digital merchandising, "Marketing w Praktyce" 2007, nr 11.
 4. Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, WN PWN, Warszawa 2006.
 5. Krupka B., Duży krok w mobilność, "Marketing w Praktyce" 2012, nr 01.
 6. McHale J., The Changing Information Environment, New York 1976.
 7. Mrozińska M., Markowe eventy, "Marketing & More" 2007, nr 2.
 8. Penetracja kosmosu społecznościowego, Grupa robocza Social Media & WoMM IAB Polska, "Marketing w Praktyce" 2012, nr 01.
 9. Telakowiec K., Rok aplikacji, "Marketing w Praktyce" 2012, nr 01.
 10. Tkaczyk J., Kampanie marketingu szeptanego, "Marketing w Praktyce" 2007, nr 11.
 11. Wyrwicka M.K., Wiedza jako zasób podlegający transformacji, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, tom 1, Badania uzupełniające, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 12. Zacher L.W., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 13. www.egospodarka.pl/31792,Rynek-mediow-i-reklamy-2008-2012,1,39,1.html
 14. www.egospodarka.pl/51242,Internet-mobilny-w-Polsce-2010,1,39,1.html
 15. www.fsgw.put.poznan.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu