BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rab-Przybyłowicz Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty popytowe wpływające na rozwój turystyki medycznej
Demand-Side Determinants of Medical Tourism Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 207-221, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Popyt na usługi medyczne
Health tourism, Demand for medical services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza głównych i szczegółowych czynników determinujących rozwój turystyki medycznej, co pozwoli na wyjaśnienie różnic jej rozwoju w poszczególnych krajach, które mogą być efektem zmian w poziomie dochodów turystów, pochodzenia społecznego czy odmienności religijnej bądź kulturowej.(fragment tekstu)

The purpose of this paper is the analysis of major and specific factors determining the development of medical tourism. The analysis will lead to the explanation of the discrepancies in development of medical tourism across countries. Changes in tourists income, social background, the religious and cultural differences are probably main reasons of these discrepancies. Therefore political stability, cultural and religious similarities, ease and low cost of reaching the sites as well as high quality medical services at competitive prices should be considered as the most important factors determining contemporary and future development of medical tourism.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der allgemeinem fremdenverkehrl, w: Tłumaczenie materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961, s. 17.
  2. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł - Organizacja - Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 231.
  3. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 47.
  4. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 41-42.
  5. I. Rudawska, Ekonomizacja relacji pacjent - usługodawca w opiece zdrowotnej, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia t. (DCLXXVI) 602, Szczecin 2006, s. 33.
  6. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 23-25.
  7. B. Tracy, Przemiana, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2011, s. 19.
  8. www.health-tourism.com; www.medicaltourism.com; www.treatmentabroad.com - to portal społecznościowy dotyczący głównie chirurgii plastycznej i najważniejszych tematów z nią związanych (kliniki i lekarze, chirurdzy plastyczni z całego świata, opisy zabiegów, forum tematyczne etc.). Portal przetłumaczony jest na 13 języków.
  9. J. Schult, Beauty from Afar, Stewart, Tabori&Chang, New York 2006, s. 200-201.
  10. I. Youngman, Medical tourism statistics: Why McKinsey has got it wrong - medical travel, www.imtjonline.com, 02.07.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu