BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Resiak-Urbanowicz Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kulturowe aspekty popytu na usługi zdrowotne Wśród młodzieży polskiej i węgierskiej. Studium porównawcze
Cultural Aspects of Demand for Health Services Among Young People of Polish and Hungarian. A Comparativ Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 223-235, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Młodzież
Health tourism, Youth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarówno Polska, jak i Węgry posiadają bogactwa naturalne oraz profesjonalne przygotowanie, aby świadczyć kompleksowe usługi związane z troską o zdrowie, jakkolwiek oba kraje mają jeszcze przed sobą daleką drogę, aby pretendować do miana potęgi turystyki zdrowotnej. Potwierdzają to badania przeprowadzone wśród studentów. Z teorii literatury wynika, że młodzi ludzie zaczynają dość szybko dbać o zdrowie. Nie przekłada się to jednak bezpośrednio na decyzje związane z aktywnością uzdrowiskową. Można to tłumaczyć wysokimi kosztami pakietów zdrowotnych, a także przeświadczeniem o tym, że wiekszość zabiegów ma zastosowanie tylko w lecznictwie. Zabiegi stosowane w uzdrowiskach nie są postrzegane jako forma szerokiej terapii psychofizycznej, która może pozytywnie odziaływać także na młody organizm. Młodzież korzysta głównie z popularnych fitnessklubów, ewentualnie z basenów rekreacyjnych bądź uprawia sporty niewymagające dodatkowych urządzeń. Wydaje się, że dbanie o zdrowie jest domeną wieku starszego, za czym przemawia korzystanie z oferty uzdrowisk głównie przez ten segment. Należałoby silniej propagować wsród młodzieży zachowania prozdrowotne, tak by kult zdrowia stał się częścią kultury, a nie tylko turystyki zdrowotnej. (fragment tekstu)

The article presents the influence of cultural factorsin shaping the tourism product in spas in Poland and Hungary and the main aspects of cultural heritage, which determined the spas development in those areas. Both the traditions and trends of the XXI century are presented. As the main point of this research is to find out what students understand in "spa culture". The aim is to identify differences and similarities within the meaning "culture in the health resort" among students of tourism in Poland and Hungary, and the impact of major health trends in the behavior of the young. Research question is whether the trends and results of the questionare are the same. The questionare was conducted among 94 students in Poland and under 100 students in Hungary.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Health & Wellness Tourism Global, Travel & Tourism Analyst, August 2004, Mintel Group Ltd., Londyn 2004, s. 15.
 2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 3. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. A. Hadzik, Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2009, s. 20-25.
 5. Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 13.
 6. Z. Krasiński, Cykle życia uzdrowisk, Kołobrzeg 2004, s.12.
 7. T. Bogacz, Szlakiem uzdrowisk, "Śląski Labirynt Krajoznawczy" 3, Wyd. Sudety, Wrocław 1991, s. 191.
 8. E. Printz-Marko, M. Resiak-Urbanowicz, Vergleichstudie der Badekultur zwischen Ungarn und Polen, s. 142, w: "Kulturak talalkozasa a turismusban", Nyugat-magyaroszagi Egyetem Apaczai Csere Janos Kar Turizmus Intezet, Gyor 2009.
 9. Ungarische Bader, Herausgeber: Dr. Horvath Gabor, Magyar Furdoszovetseg, Magyar Turismus RT., Offset Nyomda, Budapest 1999, s. 5.
 10. Health & Wellness Tourism Global, Travel & Tourism Analyst, August 2004, Mintel Group Ltd., Londyn 2004, s. 26.
 11. T. Bogacz, Kulturowe konteksty turystyki uzdrowiskowej, w: Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, red. T. Iwanek, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2006, s. 43.
 12. B. Eberle, Wellness und Gesundheit als Marketingimpuls, Redline Wirtschaft, Frankfurt/ M. 2004, s. 32.
 13. M. Horx, Was ist wellness? Anatomie und zukunftsperspektiven des Wohlfuhl-Trends, Zukunftsinstitut GmbH, Monachium 2002, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu