BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Maria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Innowacje przyrostowe jako źródło postępu technologicznego gospodarce opartej na wiedzy
Incremental Innovations As A Source Of Technological Progress In The Knowledge Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 101-109, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Innowacje, Postęp techniczny
Innovations, Technical progress
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postęp technologiczny, tak jak piszą R.R. Nelson i P.M. Romer, stanowi bardzo złożone zjawisko i dlatego niełatwo można uzyskać pełne zrozumienia procesów i podmiotów przyczyniających się do jego powstawania. To powoduje, że badacze postępu technologicznego są tak naprawdę zmuszeni do analizowania wybranych obszarów tego zjawiska1. Jednym z niezwykle ważnych źródeł postępu technologicznego są innowacje przyrostowe, których znaczenie w świecie o coraz większych zasobach wiedzy stale rośnie. Dzieje się tak, gdyż w przeszłości prościej było wynaleźć coś faktycznie nowego na zasadzie innowacji radykalnej, gdyż skala postępu technologicznego nie była aż tak duża i nie trzeba było w tym celu dysponować tak bardzo specjalistyczną wiedzą jak obecnie. Niestety, z powodu tego, że efekty zmian przyrostowych nie są tak szybko i tak bardzo widoczne jak zmian radykalnych, ich rola w tworzeniu postępu technologicznego może być marginalizowana. (abstrakt oryginalny)

The paper aim is discussed incremental innovations as a source of technological progress of knowledge based economy (KBE). In this context the intensification of incremental innovations are presented as a method of achievement of economic development stage, which is KBE, due to process of systematic productivity increase. And so the first part of this paper focuses on understanding the notion of incremental innovation in comparison with radical innovation. In the second part the growth of incremental innovations is described as one of way to become KBE, in light of new growth theory and experience of countries named Tiger Asiatic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Stawasz E., Niedbalska G., Rodzaje innowacji [Types of Innovations], w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 2. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 3. Wonglimpiyarat J., Does Complexity Affect the Speed of Innovation?, "Technovation" 2005, 25.
 4. www.worldbank.org/kam
 5. Zaltman G., Duncan R., Holbeck J., Innovations and Organizations, Wiley, New York 1973.
 6. Zielińska-Głębocka A., Źródła wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej, w: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, red. K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 7. Audretsch D.B., Knowledge, Globalization, and Regions, An Economist's Perspective, w: Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy, ed. J.H. Dunning, Oxford University Press, Oxford 2002.
 8. Bhaduri S., Ray A. S., Exporting Through Technological Capability, Econometric Evidence from India's Pharmaceutical and Electrical/Electronics Firms, "Oxford Development Studies" 2004, 32.
 9. Damanpour F., Organizational Innovation, a Meta Analysis of Effects of Determinants and Moderators, "Academy of Management Journal" 1991, 34.
 10. European Commission, Green Paper on Innovation, Bruksela 1995.
 11. Forsman H., Balancing Capability Building for Radical and Incremental Innovations, "International Journal of Innovation Management" 2009, 13.
 12. Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2003.
 13. Hatch M.J., Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002.
 14. Madanmohan T.R., Incremental Technical Innovations and their Determinants, "International Journal of Innovation Management" 2005, 9.
 15. Majewska-Bator M., Benchmarking jako narzędzie wspomagające rozwój wiedzy na poziomie organizacji i kraju, w: Wybory strategiczne w  przedsiębiorstwach. Uwarunkowania, red. E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 169, Poznań 2011.
 16. Manimala M.J., Jose P.D., Thomas K. R., Organizational Design for Enhancing the Impact of Incremental Innovations, A Qualitative Analysis of Innovative Cases in the Context of a Developing Economy, "Creativity & Innovation Management", 2005, 14.
 17. Nelson R. R., Romer P.M., Science, Economic Growth, and Public Policy, "Challenge" 1996, 39.
 18. Nohria N., Gulati R., Is Slack Good or Bad for Innovation?, "Academy of Management Journal" 1996, 39.
 19. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, Innovation and growth in knowledge economies, OECD 2011.
 20. Parente S., The Failure of Endogenous Growth, "Knowledge, Technology & Policy" 2001, 13.
 21. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, OECD, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki 2006.
 22. Puga D., Trefler D., Wake up and Smell the Ginseng, International Trade and the Rise of Incremental Innovation in Low-Wage Countries, "Journal of Development Economics" 2010, 91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu