BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toczek-Werner Sylwia (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Sołtysik Mariusz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Orientacja na dobrostan i zdrowie jako źródło popytu na turystykę w naturze i naturalnych krajobrazach
Focus on the Welfare and Health as a Source of Demand on Tourism in Nature and Natural Landscapes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 279-291, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Zdrowie, Ekoturystyka
Tourist demand, Health, Ecotourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka opracowania dotyczy przekonań reprezentujących reakcję poznawczą ludzi wobec turystyki uprawianej w naturze i naturalnych krajobrazach. Różne mogą być kategorie celów, którym posiadanie przez ludzi określonych przekonań może służyć. W specyficznym kontekście ekonomicznych zjawisk dotyczących turystyki mówi się głównie o jednej funkcji przekonań - służą one do organizowania wiedzy oraz kierują zbliżaniem się i unikaniem. Rozpoznawanie, które produkty turystyczne są dobre, a które złe, lub kategoryzowanie miejsca docelowego na przydatne i nieprzydatne jest funkcją przekonań najbardziej oczywistą i istotną. Funkcję tę nazywa się funkcją wiedzy. Wiedza może być pożądana sama w sobie, lecz ponadto spełnia funkcję utylitarną. Wiedza o tym, że uprawianie turystyki w naturze i naturalnych krajobrazach jest korzystne lub niekorzystne z punktu widzenia dobrostanu i zdrowia, może być użyteczna, gdy chodzi o wybór między zbliżaniem (uczestniczenie w tego typu turystyce) i unikaniem (nieuczestniczenie w niej). Wiedzy takiej poszukują instytucje bezpośrednio i pośrednio związane z gospodarką turystyczną, by ją wykorzystać w podejmowaniu decyzji nie tylko ofertowych, ale także inwestycyjnych. (fragment tekstu)

The paper justifies the thesis, that the social focus on the welfare and health, which is occurring contemporary and still increases, is becoming an important source of demand for tourism based on the nature and natural landscapes. The basis of this thesis is the empirically confirmed conviction, that the environment is a system of values and a variety of valuable opportunities, a place of particular transactions, creative inspiration and different experiences, and also a rich source of information. Nature-based tourism is favorable to all aspects and dimensions of people wellness. It helps to keep good physical and mental health and reveals the strengths of human. Response to question whether and to what aspects, nature-based tourism is focused on the welfare and health, was sought by asking tourists about their opinions on that subject. Because of the qualitative dimension of the problem, the study used a structured personal interview, with questionnaire which included scale questions. Respondents had to choose appropriate expressions, which specified the level of the variable. In the survey authors used a verbal scale of assessments. The method used in the study allowed to determine the distribution and level of tourists opinions. Data were collected among tourists in diversified leisure areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Argyle, The social psychology of leisure, Penguin Books, London 1996.
 2. L.M. Frederickson, D.H. Anderson, A qualitative exploration of the wilderness experience as a source of spiritual inspiration, "Journal of Environmental Psychology" 1999, nr 19, s. 21-39.
 3. P.A. Bell, Th.C. Greene, J.D. Fisher, A. Baum, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 4. W. Wilczyński, Idea przyrody w historii myśli geograficznej, Wyd. Jedność, Kielce 1996.
 5. Ch.J. Holahan, Environmental Psychology, Random House, New York 1982.
 6. J. Pigram, Human-nature relationships: Leisure environments and natural settings, w: Behavior and Environment: Psychological and Geographical Approaches, red. T. Garling, R.G Golledge Elsevier Science Publishers B.V. 1993, s. 63-72.
 7. D.J. Walmsley, G.J. Lewis, Geografia człowieka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 8-9.
 9. I. Ajzen, M. Fishbein, Understanding attitudes and predicting social behavior, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 1980.
 10. S. Sutton, Predicting and explaining intentions and behavior:how well are we doing?, "Journal of Applied Social Psychology" 1998, nr 28, s. 1317-1338.
 11. L. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
 12. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 13. D. Katz, The functional approach to the study of attitudes, "Public Opinion Quarterly" 1960, nr 24, 163-204.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu