BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woś Barbara (Politechnika Opolska), Graczykowska Bogusława (Politechnika Opolska), Kosińska Ludwika (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza popytu na usługi agroturystyczne
Analysis of the Demand for Tourist Services in Agrotourism Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 293-303, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Popyt turystyczny, Usługi turystyczne
Agrotourism, Tourist demand, Tourism services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka głównych grup odbiorców produktu turystycznego powstającego na terenie gospodarstw agroturystycznych oraz popytu na te usługi u osób korzystających z wypoczynku na terenach wiejskich. Istotnym aspektem pracy jest analiza korelacji pomiędzy sygnalizowaną przez turystę potrzebą wprowadzenia zmian w ofercie agroturystycznej a odpowiedzią na tę potrzebę ze strony usługodawców.(fragment tekstu)

In the age of sustainable development, particular care about preservation of natural and cultural assets as well as individualization of tourist offer an increasing interest in recreation at agrotourism and ecotourism farms occurs. The offer of agrotourism farms available on the tourism market is not limited only to accommodation and catering services, but is subject to continuous enhancement with elements of active leisure forms, in the scope of both physical and cognitive activity. The aim of this study is to characterize the main target groups of the tourism product created at agrotourism farms and demand for such services in people spending their leisure time in rural areas. Basis for the study there is the survey research in a group of 63 agrotourists and 30 owners of agrotourism farms located in south-western Poland in the region of the Śnieżnik Massif. Analysis of the research results shows correlation between the necessity of agrotourism offer changes mentioned by tourists and the service providers' response to this need. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  2. D. Zaręba, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SPIS, Warszawa 1961, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu