BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolińska Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ klastrów na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach
TheII Influence of Clusters on Knowledge Development and Innovation Application in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 62-75, bibliogr.16 poz.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Wiedza, Procesy innowacyjne
Business cluster, Knowledge, Innovation processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu klastrów, zaliczanych do sieci innowacji, na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach.

At present activities of innovation processes are executed by enterprises within the framework of the network. Conditions of clusters development and their characteristics as innovation networks are determined, and also the influence of clusters on knowledge development and innovation application in enterprises are presented in this paper. Results of questionnaire research on efficiency of innovative companies collaborations with partners within innovation networks, and also clusters are described in this elaboration.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dilk Ch., Gleich R., Wald A., Motwani J., State and development of innovation networks, "Management Decision" 2008, Vol. 46, No. 5.
 2. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE , Warszawa 2010.
 3. Ibrahim S.E., Fallah M.H., Reilly R.R., Do Localized Clusters Influence Creation of Inventors, "Creativity and Innovation Management" 2006, Vol. 15, No. 4.
 4. Klastry w Polsce, www.klastry.pl.
 5. Kolarz M., Rola klastrów we wzroście innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i K ierownictwa w K atowicach, Katowice 2006.
 6. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom-Łódź 2006.
 7. Morrison M., Mezentseff L., Learning Alliances - a N ew Dimension of Strategic Alliances, "Management Decision" 1997, Vol. 35, No. 5.
 8. Pahor M., Škerlavaj M., Dimowski V., Evidence for the Network Perspective on Organizational Learning, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2008, Vol. 59, No. 12.
 9. Pittaway L., Robertson M., Munir K., Denyer D., Neely A., Networking and innovation: a systematic review of the evidence, "International Journal of Management Reviews" 2004, Vol. 5/6, No. 3&4.
 10. Porter M.E., Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a G lobal Economy, "Economic Development Quartely" 2000, Vol. 14, No. 1.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 12. Powell W.W., Grodal S., Networks of innovators, w: The Oxford Handbook of Innovation, eds J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press, Oxford 2006.
 13. Schiuma G., Lerro A., Knowledge-based dynamics of regional development: the intellectual capital innovation capacity mode', "International Journal of Knowledge- Based Development" 2010, Vol. 1, Nos. 1/2.
 14. Schoonmaker M.G., Carayannis E.G., Assessing the Value of Regional Innovation Networks, "Journal of Knowledge Economy" 2010, Vol. 1, February.
 15. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
 16. Xie X., Zeng S., Tam C., Towards continuous innovation for regional high-tech industrial clusters, "Innovation Management Policy & Practice" 2011, Vol. 13, Iss. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu