BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koopetycja jako atrybut klastra. Przypadek jednego z klastrów kreatywnych
Coopetition as an Attribute of Clusters - the Case of One Creative Cluster
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 107-120, bibliogr. 8 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Słowa kluczowe
Klastry, Koopetycja, Konkurencyjność, Kreatywność
Business cluster, Coopetition, Competitiveness, Creativity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest krótka prezentacja koncepcji koopetycji jako kluczowej charakterystyki klastra i jej egzemplifikacja poprzez zasygnalizowanie fragmentu wyników badań przeprowadzonych przez autorkę w odniesieniu do koopetycji w Klastrze Poligraficzno-Reklamowym w Lesznie. Doświadczenia tego klastra kreatywnego pokazują, że udaje się łączyć tak odmienne zachowania przedsiębiorstw jak kooperacja i konkurencja. (fragment tekstu)

In the literature one can come across numerous definitions of clusters. Despite slight differences there is the compliance among experts that coopetition is a crucial attribute of clusters. The purpose of this article is a brief presentation of the concept of coopetition as a key characteristic of clusters and its exemplification by announcing the results of the research carried out by the author in relation to coopetition in Leszno Printing and Advertising Cluster. The experiences of this creative cluster show that it is possible to combine such different ways of behavior of enterprises as co-operation and competition which is sometimes referred to as the symbiosis of water and fire.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Afuah A., How much do your co-opetitors' capabilities matter in the face of technological change?, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, No. 3.
  2. Bengtsson M., Hinttu S., Kock S., Relationships of Cooperation and Competition Between Competitors, Work-in-Progress Paper submitted to the 19th Annual IMP Conference, September 4-6, 2003, Lugano, Switzerland, [online], http://www. impgroup.org/uploads/papers/4294.pdf (31.03.2011).
  3. Dagnino G.B., Padula G., Coopetition Strategy. A N ew Kind of Interfirm Dynamice for Value Creation, Paper presented at EUR AM - the European Academy of Management, Second Annual Conference - Innovative Research in Management, Sztokholm, 9-11 maja 2002 (maszynopis powielony).
  4. Dagnino G.B., Yami S., Le Roy F., Czakon W., Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
  5. Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
  6. Jankowska B., Konkurencja czy kooperacja?, "Ekonomista" 2009, nr 1.
  7. Jankowska B., Konkurencja wewnątrzbranżowa jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 4.
  8. Zerbini F., Castalado S., Stay in or get out the Janus? The maintenance of multiplex relationships between buyers and sellers, "Industrial marketing Management" 2007, Vol. 36, No. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu